Vindkraft

Vår samlade kompetens inom lokal- och regionnät, stationer, fjärr- och fiberkommunikation samt energimätning skapar ett unikt helhetskoncept inom vindkraft.

Vi projekterar och bygger stationer och produktionsnät från vindkraftpark till nätägare. Vi utför även underhåll, beredskap och felavhjälpning.

Infratek är med från början i processen och hjälper till med projektering. Vi tar hand om frågor och kontakter runt markavtal, myndighetskrav och nätanslutningar.

Nya vindkraftparker uppförs ofta på nya platser utanför befintligt elnät. Vi hittar bra och konkurrenskraftiga lösningar på mottagningsstationer. Vi bygger både vindkraftparkens internnät och regionnät fram till existerande nät.

Hur kostnadseffektiv en vindkraftpark är beror främst på dess kondition. Vi arbetar systematiskt med förebyggande och avhjälpande underhåll så att anläggningens funktion säkras. Samtidigt minimerar vi behovet av kostsamma akutreparationer.
 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...