Säker ställverksdrift

Med vårt koncept Säker ställverksdrift maximerar vi tillgängligheten på elkraft genom effektiv drift och underhåll av högspänningsanläggningar. Konceptet är utformat för att undvika kostsamma avbrott och produktionsförseningar i olika typer av anläggningar.

Vi erbjuder olika drift- och underhållsavtal som garanterar regelbunden tillsyn av våra kunders anläggningar för att säkerställa en säker och trygg elförsörjning. Avtalet anpassas efter hur anläggningen ser ut och används.

Myndigheterna fastställer ansvaret för elanläggningar och ställer krav på att anläggningsägaren har en utsedd eldriftansvarig hos sig. Om kompetensen för detta saknas kan Infratek ta över eldriftansvaret för till exempel högspänningsställverk, lastfrånskiljare, mätfack, transformator, reläskydd och lågspänningsbrytare.

Våra tekniker och ingenjörer står i beredskap dygnet runt och vår egen driftledningscentral är bemannad med tekniker. Vi kan även erbjuda snabb reservdelsförsörjning av standardmaterial. Det är en trygg och billig försäkring mot kostsamma avbrott och produktionsförseningar.
 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...