Distributionsnät

Distributionsnätet är den delen av elnätet som överför och fördelar elektrisk energi hela vägen ut till slutanvändaren. Genom projektering och byggnation av leveranssäkra nät bidrar vi till att nätägare kan jobba mindre med felrättning och att de får högre fokus på förebyggande underhåll.

Systematiskt arbete med förebyggande underhåll minskar avsevärt risken för oförutsedda avbrott.

Arbetet vi utför omfattar konstruktion och utbyggnad, underhåll och reparationer samt beredskapstjänster. Våra tjänster vänder sig mot nätbolag och andra verksamheter som har behov för anslutning eller ändring i sin befintliga el-infrastruktur, till exempel inom industri, kommun eller kraftproducenter.

Förutom arbetet vi gör på distributionsnätet arbetar vi med tekniska installationer i transformatorstationer. Vi erbjuder också mekaniska tjänster.

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...