Belysning

Vi är experter på drift och underhåll och nyproduktion av belysningsanläggningar. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om belysningens funktion i offentliga och industriella miljöer.

Vi planerar, projekterar och bygger nya kostnadseffektiva utomhusanläggningar och erbjuder drift och underhåll av befintliga. Vi ser alltid helheten i alla enskilda uppdrag för att belysningsanläggningen ska vara både tillförlitlig och kostnadseffektiv.

Drift och underhåll
Vi har flera drift- och underhållsavtal med både stora och små kommuner där vi tar det totala ansvaret för belysningsanläggningen. Avtalen omfattar allt från ronderingar och tillsyn till beredskapsverksamhet och förnyelse. Våra kunder erbjuds också tillgång till vårt webbaserade ärendehanteringssystem.

Vi hanterar och åtgärdar akuta driftstörningar snabbt med vårt nätverk av beredskapspersonal, redo att rycka ut dygnet runt. Genom att arbeta proaktivt med underhåll kan vi säkra anläggningens funktion samtidigt som kostsamma akutreparationer kan minimeras.

Nyproduktion och entreprenader
Vi utför små och stora belysningsentreprenader, allt från enkla armaturbyten hos samfälligheter till stora ombyggnationer eller nyproduktioner i offentliga miljöer. Vi arbetar både med totalentreprenader eller som underentreprenör till större byggföretag. Vi tar alltid ett helhetsansvar för utförandet och försöker utifrån vår erfarenhet att hjälpa projektörer och byggherrar att välja rätt belysning för sina projekt, med hänsyn till miljö och estetik.

Inventering av belysningsanläggningar
Vi utför inventering, besiktning, kontroll och dokumentation av armaturer.

  • Kartläggning av armaturer, effekt och drifttid för energieffektivisering
  • Framtagande av register över stolpar, inklusive stolptyp och placering
  • Besiktning av metall- och trästolpar
  • Framtagande av underhållsplan för utbyte och förnyelse

Trafiksignaler
Ett drift- och underhållsavtal för trafiksignaler kan omfatta allt från tillsyn och ronderingar till jour och förnyelse. Vi har erfarenhet och förståelse för samhällets krav på trafiksäkerhet och framkomlighet liksom att det ska vara hög tillgänglighet, dygnet runt, året om. Vi utför också olika typer av effektivitetsförbättringar åt våra kunder, till exempel regelbundna tekniska kontroller och optimerad gröntidsfördelning.

Dekorationsbelysning
Dekorativ ljussättning i offentliga miljöer blir allt viktigare för att skapa en vackrare och säkrare stadsbild. Vi har stor kunskap om dekorativ och effektfull belysning i till exempel tunnlar, parker och på historiskt värdefulla platser. Denna typ av belysning kan framhäva stadens arkitektur, speciella byggnader eller monument och samtidigt skapa en ljusare stad under kvälls- och nattetid.

Vårt miljöansvar
Genom att använda moderna armaturer kan miljöbelastningen nästan halveras.  Med vår kunskap erbjuder vi alltid våra kunder ett miljövänligt alternativ. Vi ser också alltid till att ta hand om uttjänt material på ett korrekt sätt. Vi försöker också hela tiden utveckla våra arbetsmetoder för att minimera körning med tunga arbetsfordon.

 

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...