Övriga produkter och tjänster

Förutom totalleveranser levererar vi också skräddarsydda produkter och tjänster inom olika segment.

ovrigetjenester.jpg

Mobil kabelfelsökning

Genom att ha bättre översikt på kablarnas tillstånd kan drift- och underhållskostnader hållas nere. Med vår teknik kan vi till exempel utföra avancerade kabelfelsökningar, mätningar, spänningsprov och mantelprovning. Vår utrustning är optimal för högspänning och långa kablar.

Vi använder mätbussen på spänningsnivåerna 0,4 kV till 200kV. Att vi kan använda mätbussen på flera spänningsnivåer gör att vi är flexibla och har kunnat bygga upp en bred kompetens inom felsökning. Genom vår expertis inom både låg- och högspänningsfel kan vi ta hand om helheten åt våra kunder.

Hos oss på Infratek finns ingenjörer med specialkompetens för att använda mätbussen. De är vana vid avancerade, kritiska anläggningar och har uppdaterad kompetens. Därför kan våra kunder alltid lita på att vår personal som använder mätbussen har både utbildning och lång erfarenhet av den.

Infratek är rikstäckande inom mätbussar och utför idag flest kabelfelsökningar i Sverige. Kunderna återfinns främst inom industrin och bland nätägare, men vi hjälper också t ex bensinstationer och samfälligheter. I Norge har vi en mätbuss lokaliserad på Östlandet. Med den utför vi kabeltestning och felsökning upp till 33 kV.

SIS

Infratek levererar och installerar system för realtidsinformation (SIS) till hållplatser för kollektivtrafik.

 

 

 
 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...