AMS

Arbete Med Spänning, AMS, är en arbetsmetod som avsevärt minskar avbrottstiden i elnätet. Metoden kan användas för både drift och underhåll, samt i samband med byggnation av elnät och elanläggningar. 

Infratek är en av Nordens ledande leverantörer inom AMS och vi har kompetens och specialutrustning för alla typer av arbete under spänning.

Varför AMS?
Vissa av fördelarna med AMS-metoden är uppenbara, men det finns fördelar som alla kunder kanske inte är medvetna om. 

  • Lägre KILE-kostnader Nätägarnas avgifter vid strömavbrott 
  • Företagets rykte Kunderna drabbas inte av strömavbrott
  • Systemsäkerhet Full redundans upprätthålls i elnätet
  • Mindre avbrott  Kopplingskonfigurationer som orsakar större avbrott undviks 
  • Effektivare  Vissa uppdrag kan genomföras snabbare med AMS

Är det inte farligt att arbeta under spänning?
Nej, men det är förståeligt att människor tror det när de hör talas om AMS för första gången. Många AMS-montörer säger det motsatta, att de faktiskt känner sig tryggare när de arbetar under spänning, eftersom de har alla riskfaktorer i egna händer. Statistik från flera länder där AMS är vanligare än i Norden visar också att det är säkrare att jobba på ett AMS-projekt än på en urkopplad anläggning.

Det som däremot är farligt är att jobba utan rätt utbildning och kunskap, med osäkra metoder och fel utrustning. Det gäller oavsett om man arbetar under spänning eller på en urkopplad anläggning. Har man däremot alla pusselbitar på plats är riskerna hanterbara.

Vilken typ av AMS-uppdrag gör Infratek?
Infratek är en av Nordens ledande leverantörer av AMS-uppdrag. Med kvalificerad personal, specialutrustning och stor erfarenhet har vi kapacitet att utföra många olika slags AMS-uppdrag, även i besvärlig terräng.

Här är några exempel på AMS-uppdrag som vi har genomfört under de senaste åren:

Typ av uppdrag

Spänningsnivåer (kV)

Underhåll av brytare och rengöring

10 – 24

Stolpbyten

10 – 24, 50, 220

Byte / förlängning av isolatorer

10 – 24, 66, 220, 300

Reparation av skadade anläggningskomponenter

10 – 24, 50, 66

Installation av temperatursensorer 

400

Installation av OPGW

10 – 24, 50

Trafobyten

10 – 24

Kabelskarvning (Endast lågspänning)

0,415

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...