Vision och strategi

Vision:
Tillsammans ska vi leverera och bli ledande i Norden.
 
Affärsidé:
Vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur.

Kärnvärden:
Infrateks kärnvärden Närvaro, Arbetsglädje och Rörelse, formar vår företagskultur och definierar vilka vi är. De ger oss vägledning för hur vi ska agera och fatta beslut:

Närvaro
På Infratek strävar vi efter att alltid vara synliga och finnas till hands för våra kunder och kollegor. Vi är med andra ord engagerade, fokuserade och målinriktade i allt vi gör.

Arbetsglädje
Vår verksamhet är arbetsintensiv och ställer höga krav på varje medarbetares kompetens. Därför är det viktigt att alla trivs på jobbet. De anställda är vår viktigaste resurs. Vi respekterar varandra, har nära till skratt och uppmuntrar varandra. Vi arbetar inspirerat tillsammans mot gemensamma mål samtidigt som vi odlar det unika inom oss.

Rörelse
För att vi ska kunna behålla vår konkurrenskraft och effektivet måste vi vara flexibla. Det ska synas att vi är villiga att anpassa oss och förändra oss.

Mål och strategiska prioriteringar:

  • Nöjda och lojala kunder
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som respekterar var och en av våra medarbetare och erbjuder dem utvecklingsmöjligheter
  • Nytänkande och anpassningsförmåga på en marknad i förändring
  • Vi ska vara en lönsam företagsbyggare – organiskt och strukturellt
  • Med Norden som marknad

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...