Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör mer än två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik och belysning m.m.

Infratek riktar sig mot den professionella marknaden där vi har många stora företag och organisationer som kunder, både inom den privata och offentliga sektorn. Med utgångspunkt i vår vision är vår målsättning att genom organisk tillväxt och strukturella förändringar expandera ytterligare i Norden.

Det finns ett stort behov av att bygga ut och underhålla infrastrukturen i de nordiska länderna under de närmaste åren. Stora investeringar i den kritiska infrastrukturen för el och nya energiformer är planerade. I takt med att behovet av tjänster inom byggnation och drift av kritisk infrastruktur ökar krävs större och effektivare leverantörer och Infratek är en av de aktörer som driver utvecklingen. 

Historik

Infratek har inom loppet av några få år utvecklats från att ha varit en avdelning inom den norska energikoncernen Hafslunds nätverksamhet till att bli en fristående aktör med hela Norden som marknad.

Det senaste decenniet har Infratek gått från att vara en avdelning i den norska energikoncernen Hafslunds nätverksamhet, till att bli fristående och en av de ledande aktörerna inom kritisk infrastruktur i Norden. Resan startades med att Infratek år 2007 noteras på Oslobörsen med majoritetsägare Hafslund och Fortum. Under perioden 2013-2017 ägdes Infratek av Triton Partners (som 2014 köpte samtliga aktier och tog bolaget av från Oslobörsen). I november 2017 köptes Infratek av VINCI Energies.

Ursprungligen verkade Infratek inom verksamhetsområdena Bevakning, Säkerhet och Infrastruktur med etableringar i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Från 2009 koncentrerades verksamheten till Infrastruktur och Säkerhet. Idag har koncernen renodlats ytterligare och alltmer specialiserats inom kritisk infrastruktur; hög – och lågspänning, stationer, belysning, drift – och underhåll av järnväg är några av områdena vi verkar inom med verksamhet i Norge, Sverige och Finland.

Kritisk infrastruktur är det som får samhället att fungera. Där Infratek opererar flyter vardagen på och att verka utan att märkas, är vår expertis. Under de här åren har många nya medarbetare tillkommit men det är också flera som följt med sedan Infratek bildades. Att leva våra värderingar arbetsglädje, närvaro och rörelse gör Infratek till en trivsam arbetsplats där varje individ tas tillvara och uppmuntras till utveckling.

Vi har en stark ställning på marknaden och en marknadsorienterad nordisk organisation. I januari 2016 fullföljde Infratek uppköpet av Pohjolan Werkonrakennus Oy (PWR), som har en stark position på den finska marknaden för distributionsnät. Vårt mål är att genom organisk tillväxt och strukturella förändringar expandera ytterligare i Norden. I januari 2017 köpte Infratek finska Helen LTD:s tekniska servicedivision.  

 

Om våra ägare

Om VINCI
VINCI är en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion, och sysselsätter över 183 000 anställda i ett hundratal länder. Vi utformar, finansierar, bygger och driftar infrastruktur och lokaler som bidrar till att förbättra vardagen och rörligheten för alla. Eftersom vi tror på helhetsutförande, bortom ekonomiska och finansiella resultat, är vi dedikerade att vara verksamma på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Och eftersom våra projekt är av intresse för allmänheten, anser vi att dialog och kontakt med alla våra intressenter är grundläggande när vi utför vår verksamhet. VINCI:s målsättning är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare, anställda, partners och för samhället i stort.

www.vinci.com

Om VINCI Energies
I en omvärld som hela tiden förändras fokuserar VINCI Energies på energieffektivitet och att påskynda utvecklingen av ny teknologi för att uppnå två stora förändringar; det digitala skiftet och en transformation av energisektorn. Med starka regionala rötter och smidig organisationsstruktur, ger detta VINCI Energies affärsenheter en stor tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet inom energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

2017: € 10,8 miljarder omsättning // 69.400 anställda // 1.600 verksamhetsavdelningar // 53 länder
www.vinci-energies.com

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...