Unikt projekt – alla apparater i två transformatorstationer byggs in inomhus

Av Vattenfall har Infratek fått i uppdrag att bygga in två transformatorstationer inomhus i Bottnaryd och Frändefors. Infratek fick projektet bland annat tack vare bra samarbete med bygg- och markfirmorna i området. 

Inom regionnät har vi tidigare gjort projekt åt Vattenfall i området kring Göteborg och nu har vi återigen tilldelats ett projekt som för oss har ny karaktär. För första gången ska vi bygga om och bygga in två transformatorstationer. Stationerna har idag ett utomhusställverk på 40kV och ett 10kV ställverk inomhus samt transformatorer utomhus. Alla apparater ska byggas in i en nybyggnad och samlas inomhus.

Ombyggnationen beräknas vara klar i december 2017 och projektet innefattar rivning av de nuvarande stationerna samt uppbyggnad av de nya vid sidan om.

Infratek tar hand om hela leveransen och genomför själva allt utom mark och bygg. Projektet innefattar:

  • Projektledning
  • Konstruktion
  • Montage
  • Provning

 - De båda stationerna är i stort sett identiska så vi räknar med att även få en del synergieffekter. Med det menas att vi sparar in kostnader på att vi redan lagt tid och kraft på att hitta lösningar, och göra ritningar, för den ena stationen som sedan kan användas även för den andra. På så sätt kommer vi kunna jobba effektivt både i detta projekt och framtida projekt av lika karaktär, säger Tomas Nilsson, avdelningschef för Projekt Sverige.

 - Projektet är utvecklande och utmanande då det är nya byggnader som ska uppföras, hårda säkerhetsklasser och nya koncept som behöver utvecklas. Vi ser att fler och fler transformatorstationer byggs om på det här sättet. Idag ses de framförallt på västkusten där man haft problem med att salt samlas vid stationerna men nu börjar man även bygga in ställverken inåt landet. När man bygger in blir det ett komplett skalskydd och mindre underhåll för kunden. Det blir mer hållbart även om projektet kostar mer för kunden till en början. Det är därför bra att vi kommer in på den marknaden redan nu så vi har erfarenhet med oss när fler projekt kommer in, fortsätter Tomas.

Projektet tillhör ett av de största projekten i Division Regionnät. Infratek vann det bland annat tack vare bra samarbete med bygg- och markfirmor i området samt god relation med beställarna hos Vattenfall. 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Tomas Nilsson

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...