Trainee på Infratek

Infratek lär upp nyutexaminerade i arbete. Utbildningsbakgrund och upplärningstid varierar utifrån vilken traineetjänst det rör sig om. Olivia Allgurén började på Infratek i april 2015 och har kommit en bra bit på vägen i rollen som beredare. 

─ Nu jobbar jag som projektör och utför vissa delar som ingår i beredar-rollen. Jag projektleder också mindre projekt, då gör jag allting själv. Det är särskilt bra som nyanställd, jag får en helhetsbild och en bra förståelse över vad alla beslut innebär och vilket utfallet blir, säger Olivia Allgurén.

Olivia är utbildad högskoleingenjör med inriktning mot industriell ekonomi. Utbildningen ger generalistkunskap, vilket ligger i linje med rollen som beredare där det handlar om att förstå helheten och vara spindeln i nätet. I skrivande stund har hon varit på företaget i nästan fem månader. Hon har ingen erfarenhet från elarbete sedan tidigare men trots att allt var nytt från början fann hon sig snabbt,

─ Jag fick en handledare från första början och tillsammans diskuterade vi fram vilka arbetsmoment jag skulle börja med och tog fram en grundplan. Under tiden har den byggts på och jag har själv kunnat påverka mycket vad jag vill göra.  Min handledare är den person jag jobbar närmast med, han har bred kompetens och hjälper mig med uppläggen. Men nu jobbar jag i stor utsträckning självständigt med flera kontaktytor och samarbeten.

Förutom att hon trivs med arbetsuppgifterna uppskattar Olivia den variation som arbete ger och att hon under veckorna både jobbar inne på kontor, men också åker ut till platserna för projekten.

─ Det skapar större förståelse att vara ute och se verkligheten. Sen gillar jag att det är en platt organisation med korta beslutsvägar, det är väldigt nära mellan rollerna och bra dialog med chefer. Det är helt enkelt väldigt bra folk som jobbar här. Det är viktigt att trivas på jobbet men minst lika viktigt att man trivs med de man jobbar med också, säger Olivia. 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...