Teknikstudenter ska övervinna utmaningarna inom svensk infrastruktur

Det investeras mycket pengar i infrastruktur just nu, särskilt när det kommer till elnätet och järnvägen. För att lösa framtidens utmaningar vänder sig Infratek nu till landets blivande infrastrukturproffs, det vill säga teknikstudenterna. Under oktober månad får teknikstudenter från hela landet ansöka om att delta i tävlingen Stora Infrastrukturpriset. Förutom äran ligger 25 000 kronor i potten. 

Aldrig tidigare har det investerats så mycket i det svenska elnätet som det gör i dag. De närmaste åren ska över tio miljarder kronor per år investeras i landets elnät. Även inom järnväg väntas stora satsningar, bland annat handlar det om nyinvesteringar på 15 miljarder kronor per år inom järnvägsinfrastruktur.

Nu gör Infratek en satsning för att se över hur investeringarna ska användas för att få bästa möjliga resultat. Under hela oktober får teknikstudenter i hela landet ansöka om att delta i tävlingen Stora Infrastrukturpriset. Totalt kommer sex lag att väljas ut för att få genomföra en av Infratek uppställd utmaning inom järnväg eller el.  

– Det är hårt tryck och stor efterfrågan på både el och järnväg i Sverige. Det har lett till att elnätet är i behov av förnyelse, och då var tionde tåg i Sverige är försenat finns det utrymme för förbättring även inom järnväg. Vi har höga förhoppningar på studenternas bidrag och tror att det är helt rätt att vända sig till framtidens teknikexperter för att skapa framtidens infrastruktur, säger Alf Engqvist, vd Infratek Sverige.

För de utvalda lagen börjar problemlösningsperioden första veckan i november och de har fram till 12 december på sig att lösa den antagna utmaningen. En jury bestående av representanter från Infratek och industrin kommer därefter att utse två finalister. Vilket lag som blir den slutgiltiga vinnaren kommer att avslöjas vid en prisutdelningsceremoni i samband med Stora Infrastrukturdagen den 30 januari 2015.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...