Svinn kostar svensk handel 8,1 miljarder - ökad organiserad brottslighet mot butiker

Svinnet hos svenska detaljhandlare fortsätter att öka och har det senaste året kostat 8,1 miljarder kronor - främst på grund av stölder och oärliga anställda. Samtidigt blir butiksstölderna allt mer organiserade och utförs allt oftare av kriminella gäng. Det visar rapporten Svinn och Stöld-indikatorn för Nordisk Detaljhandel (SSIND), från säkerhetsföretaget Infratek.

Svinnet, det vill säga kund- och medarbetares snatteri och stölder samt administrativa fel, har det senaste året kostat 8,1 miljarder och står för 1,38 procent av den totala omsättningen hos den svenska detaljhandeln. Bara de två senaste åren har svinnet i Sverige ökat med 1,7 miljarder kronor. De 8,1 miljarderna är pengar som svenska konsumenter i slutändan får stå för i form av höjda priser i butik - motsvarande 845 kronor per person. Det visar rapporten Svinn och Stöld-indikatorn för Nordisk Detaljhandel, som gjorts av Centre for Retail Research på uppdrag av säkerhetsföretaget Infratek.

Den enskilt största orsaken till detaljhandelns svinn är stölder och snatteri i butik. Varor för 4,17 miljarder kronor har snattats i svenska butiker det senaste året. Oärliga anställda stod för 29,1 procent av svinnet (2,36 miljarder) och administrativa fel, som exempelvis fel prissättning och felaktiga transaktioner, stod för 19,5 procent (1,58 miljarder).

– Undersökningen ger en skrämmande bild av den vardag som våra anställda och företag verkar i. Brotten drabbar näringsidkaren som måste ta höjd för detta i sin prissättning och i slutet drabbas kunden av högre pris. Vi upplever att Polisen saknar metoder att jobba med dessa brott. Man säger att mängdbrott är prioriterat men känslan är att man inte tar brotten mot handeln seriöst, säger Patrik Lundgren, säkerhetschef på Stadium och ordförande i Handelns säkerhetsgrupp.

En bidragande orsak till att stölder och snatteri kostar de svenska detaljhandlarna mer och mer pengar är en ökning av organiserad brottslighet riktad mot detaljhandeln.  Under det senaste året uppger 29 procent av de svenska handlarna att organiserade butiksstölder och gäng som utför stölderna har blivit ett allt större problem. Ingenstans i Norden upplevs den organiserade brottsligheten mot detaljhandeln öka lika mycket som i Sverige.

– Organiserade stölder är ett av handelns största säkerhetsproblem och kostar svenska butiker miljardbelopp varje år. Det är dags att släppa bilden av butiksstölder som ett lindrigt ungdomsbrott och istället se hur de välorganiserade kriminella ligorna stjäl för ofantliga summor varje år. Kostnaderna för handeln, och i slutändan konsumenten, är enorma, men det stannar inte där. De kriminella utsätter dagligen butikspersonal för hot, våld och trakasserier i anslutning till stöldbrotten, detta är handelns största arbetsmiljöproblem, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Enligt undersökningen planerar 41,3 procent av de svenska handlarna att öka sin budget för att motverka svinn under nästa år. Och när man planerar ytterligare åtgärder är det förbättrad kameraövervakning (25,9 procent) som står högst upp på agendan, följt av utbildning av personal, 22,7%, och RFID-larm (Radio Frequency Identification), 18,4 procent.

– Det är glädjande att se att svensk detaljhandel ligger i framkant när det gäller preventivt arbete mot svinn. Det handlar om enorma summor varje år och effektiva arbetsätt kan spara mycket pengar. Jag tror att kombinationen av att satsa på både ny utrustning och utbildning av personalen är rätt väg att gå, säger Hans Molin, vd på Infratek Säkerhet AB.

 

För mer information vänligen kontakta:
Hans Molin, vd på Infratek Säkerhet: 0706-17 54 54, hans.molin@infratek.se

Ytterligare fakta om svinn i den svenska detaljhandeln:

De här varorna blir oftast stulna:
1) Rakprodukter                                      4,4%
2) Datatillbehör                                       4,2%
3) Klockor                                              3,8%
4) Klädaccessoarer                                 3,8%
5) Elektroniska produkter                         2,3%
6) Hälso- och skönhetsprodukter              2,4%
7) Verktyg                                              2,4%
8) Kött och ost                                       2,3%
9) Kläder                                                1,9%
10) CD:s och DVD:s                                1,7%

Snittvärde per tillfälle:

Snatteri: 585 kronor

Oärlig anställd: 2535 kronor

Polisanmälan:

På frågan om handlarna polisanmäler snatterier svarade 30,1 procent att de alltid gör det, 34, 1 procent att de oftast gör det och 35,8 procent att de sällan eller aldrig gör det.

Om undersökningen

Svinn och Stöld-indikatorn för Nordisk Detaljhandel har tagits fram av professor Joshua Bamfield, chef för Centre for Retail Research, på uppdrag av Infratek Säkerhet. Centre for Retail Research är en oberoende organisation som bedriver forskning och konsultverksamhet för detaljhandeln med fokus på förändringshantering samt bedrägeri och brottslighet. Samtliga belopp i undersökningen är framtagna i euro och har omvandlats till SEK beräknade på kursen: 1 EUR = 8,531 SEK (genomsnittlig kurs under tidsperioden då undersökningen utfördes). 195 svenska företag inom svensk detaljhandel deltog i undersökningen och totalt svarade 605 detaljhandlare runt om i Norden.

Om Infratek

Infratek är en ledande nordisk totalleverantör som bygger, underhåller och säkrar kritisk infrastruktur. Koncernen har 1700 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark och består av tre affärsområden; Lokal Infrastruktur, Central Infrastruktur och Säkerhet. Infratek är noterat på Oslobörsen.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...