Nytt kontrakt med Fingrid

Infratek, affärsområde Central Infrastruktur, har tilldelats ett kontrakt med det finska nationella nätbolaget Fingrid, gällande utbyggnad av tre 110 kV transformatorstationer. 

Kontraktsvärdet är på cirka två miljoner EURO och arbetet kommer att starta omedelbart. Transformatorstationerna kommer att stå klara vid utgången av 2013. Totalleveransen omfattar nya 110 kV ställverk, reläskydds- och hjälpsystem.

Konkurrerande anbudsgivare har tre veckor på sig att överklaga beslutet och avtalet kan inte ingås före utgången av klagofristen och eventuella klagomål hanteras.
 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...