Nytt ramavtal med E.ON Elnät

Infratek har tecknat ett nytt treårigt ramavtal med E.ON Elnät avseende totalentreprenader för om- och tillbyggnad av regionnätstationer. Avtalet gäller geografierna syd och mitt och gäller till och med 2018, med option på 1+1 år.  

Upphandlingen skedde genom auktion där E.ON Elnät slutligen skriver kontrakt med tre stycken leverantörer inom regionerna syd, mitt och nord. Infratek kom på tredje plats regionerna syd och mitt.

─ Avtalet är ett led i hur vi kontinuerligt stärker upp vår marknadsposition, vi har som mål att växa – och det uppfyller vi, säger Lars Bangen, koncernchef på Infratek. 

Volymerna för de områden som Infratek har tilldelats är total 150 miljoner kronor och kommer disponeras ut mellan 1:an, 2:an och 3:an under avtalsperioden. E.ON Elnät kommer följa upp och utvärdera kvalitet i utförande och använda bedömningen som en av parametrarna  vid utdelning av projekten.

─ Att följa upp utvärderingen vid utdelning av projekt bådar gott för oss, vi har ett bra samarbete med E.ON Elnät och levererar bra kvalité i våra projekt, säger Bangen.

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...