Nytt avtal för Hagalund bangård

Infratek har vunnit nytt avtal för drift och underhåll för Trafikverkets del av järnvägsanläggningen Hagalund bangård. Avtalet är på 5 år + 2 optionsår med start i oktober 2017.

Infratek har sedan 2010 haft hand om drift och underhåll för Trafikverket i Hagalund och man är nu inne i det andra optionsåret på anläggningen. Trafikverkets del av bangården innefattar 2,5 mil spår och 139 växlar och i det nya kontraktet går man från utförarentreprenad till funktionsentreprenad enligt ABT 06, som innebär att leverantören själv avgör vad som behöver göras för att bibehålla anläggningens funktion och status.

- Då det i Hagalund finns många aktörer är det extra viktigt att samarbetet och samverkan fungerar bra. Jag har stort förtroende för att Infratek kommer sköta både underhållet och samarbetet på bästa sätt och jag ser fram mot att arbeta med Infratek i den nya entreprenadformen, säger Lena Eriksson, projektledare hos Trafikverket.

Det nya avtalet för Hagalunds bangård sträcker sig från 1:a oktober 2017 till sista september 2022 (5 år + 2 optionsår). Kontraktet är ett drifts- och underhållsavtal som innefattar teknikgrenarna bana, el och kontaktledning samt signal. I den nya entreprenadformen är även snöröjning inkluderat.

- Hagalund bangård är ett strategiskt viktig kontrakt för oss av två huvudsakliga anledningar. Dels ligger det i nära anslutning till våra övriga befintliga kontrakt; Stockholm Nord och Arlandabanan. Och dels ger det oss möjlighet att vara kvar med hela projektetableringen i Hagalund där vi bland annat har tillgång till en stor hall för att köra in järnvägsfordon. Detta skapar bra förutsättningar för fortsatt bra leverans och det är därför extra glädjande att vi har fått förnyat förtroende av Trafikverket, säger Leif Andersson, avdelningschef.

- Detta kontrakt gör att vi har en fortsatt stabil position på marknaden och ger ett bra utgångsläge för att satsa ännu mer framåt. Att återigen få kontraktet av Trafikverkets del av Hagalunds bangård är ett kvitto på tidigare bra leveranser men även att vi fått med oss erfarenheter i tidigare avtal som skapat ett starkt team, där alla tillsammans jobbar effektivt och kvalitativt för bra leverans mot kund och slutkund, säger Fredrik Carlsson tf Divisionschef Järnväg.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...