Infratek inte längre börsnoterat

Infrateks aktier är från den 21 mars inte längre noterade på Oslo Børs. Avnoteringen är en följd av att Heraldic Holding AS beslutat att genomföra tvångsinlösen av samtliga resterande aktier i Infratek.

Priset som erbjuds i tvångsinlösningen är 18 NOK per aktie.

Eventuella invändningar eller avböjande av inlösenbeloppet måste ha inkommit senast den 14 maj 2014. Aktieägare som inte insänt invändning eller avböjande av erbjudandet före utgången av denna tidsfrist, förlorar rätten att invända och anses ha accepterat det erbjudna priset.

Ett brev om tvångsinlösningen kommer att skickas till alla berörda aktieägare med känd adress.
 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...