Infratek ingår entreprenadavtal med Vattenfall Eldistribution inom lokal- och regionnät

Avtalet  med Vattenfall Eldistribution AB omfattar lokalnätsprojekt i stora delar av landet och är värt minst 70 miljoner kronor per år. Det gör Infratek till den största leverantören av lokalnätsprojekt för Vattenfall. Infratek är även den högst rankade leverantören för entreprenaduppdrag inom regionlinje- och kabelprojekt. 

Avtalet innebär att Infratek kommer att leverera lokalnätsprojekt till Vattenfall i Stockholm, Bergslagen, Uppland, Roslagen och Götaland. Typiska projekt är till exempel kablifiering och förändringar i nätet på grund av elkvalitetsproblem, luftledningsarbeten, kabelarbeten och anslutningsärenden.

–Den garanterade volymen är cirka 70 MSEK/år. Vi bedömer att potentialen inom lokalnät är ytterligare 30-40%. Avtalet gör Infratek till den största leverantören av lokalnätsprojekt för Vattenfall, säger Magnus Berggren, enhetschef Infratek Lokalnät.

Vidare ger avtalet Infratek möjligheter till projektleveranser inom teknikområdena regionlinjer och regionnätsstationer på Vattenfalls nät i Svealand och Götaland.

–Infratek placerade sig etta i Svealand och Syd i Regionlinjeavtalet. Detta innebär att vi kommer att leverera regionlinje- och kabelprojekt men även AMS-tjänster upp till 145 kV.

Även inom regionnätsstationer placerade sig Infratek högt på listan i Svealand och Götaland. Potentialen för Infratek är stor och det här ger oss en grund att stå på för att utveckla verksamheten inom Central infrastruktur, säger Patrik Forsgren, divisionschef Infratek.

Avtalet innebär även att Infratek nu nyrekryterar ett tiotal personer.

–Det här avtalet är mycket viktigt för vår tillväxt. Vi arbetar hårt för att expandera ytterligare och förtroendet från Vattenfall stärker vår position som en attraktiv arbetsgivare, säger Anders Ericsson, marknadschef på Infratek.

Avtalet träder i kraft i januari 2014 och sträcker sig till december 2016 med option på ytterligare ett år.

 

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...