Infratek bygger om transformatorstation åt E.ON för 10 miljoner SEK

Infratek har fått i uppdrag av E.ON Elnät AB att bygga om E.ONs transformatorstation i Hemsjö. Arbetet beräknas pågå i knappt ett år och är värt cirka 10 miljoner SEK.

– Hemsjö är en viktig station för E.ON och att de väljer oss som entreprenör är en bekräftelse på att de litar på vår kompetens. Vi ska genomföra projektledning, konstruktion, montage och provning i egen regi men köpa in mark- och byggtjänster från underentreprenörer. Totalt räknar vi med att uppdraget är värt 10 miljoner, säger Tomas Nilsson, enhetschef i Infratek.

Uppdraget innebär upprustning av 130/50/6kV-transformeringen vid stationen i Hemsjö, belägen utanför Olofström i Blekinge. Arbetet inkluderar byte av en krafttransformator 130/50kV, uppställning av en ny 50/10kV-transformator, nya högspänningsapparater, kabelförband, reläskydd, fjärrterminal och nollpunktsbildare med mera. E.ON tillhandahåller krafttransformatorerna.

Uppdraget är en totalentreprenad och arbetet påbörjas omgående. Ombyggnationen ska vara klar den 21 januari 2015.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...