Infratek vinner stort serviceavtal i Stockholm

Infratek ska från 1 januari 2018 og minst fem år framöver ansvara för drift, service och underhållsarbeten i Ellevios lokal- och regionnät i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö.

- Vi tackar för förtroendet. Avtalet är viktigt för oss, och ger oss en solid grund i Stockholmsområdet som vi kommer att bygga vidare på. Infratek är ett tillväxtbolag – och det ska vi fortsätta vara, säger vd Lars Bangen.

Avtalet gäller drift, service och underhållsarbeten innefattande felavhjälpning med beredskap 24/7, underhåll av stationer och kablar, mindre entreprenader och servicearbeten med schakt. Cirka 100 Infratek-medarbetare kommer att jobba på hel- eller deltid i avtalet. I tillägg kommer Infratek även sysselsätta ett femtiotal personer hos underentreprenörer.

Avtalet har ett värde på över 200 miljoner kronor per år, och gäller för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2022 med möjlighet till förlängning 15 plus 15 månader.

- Ellevio ställer höga krav på kvalitet och arbetsmiljökrav vid genomförandet. Det är bra. I Infratek har vi som i Ellevio en noll-ambition vad gäller olyckor. HMS är en del av vårt DNA, säger vd Lars Bangen.

09/06/2017

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...