Infratek utför totalombyggnad av transformatorstation åt Eon

Infratek har fått i uppdrag av EON att bygga en ny transformatorstation i Lessebo, Småland, till ett värde av ca 16 MSEK. Den nya stationen ska ersätta det ställverk som i dag finns på platsen.

Den moderna transformatorstationen beräknas tas i drift under sommaren 2019 och kommer då att säkra elförsörjningen till Lessebo med omnejd. Infratek står för en totalombyggnad och levererar allt ifrån konstruktion, markarbeten, byggnation liksom montage provning och projektledning.

- Vi har gjort många liknande arbeten tidigare och har ett koncept som fungerar väldigt väl, säger Tomas Nilsson, avdelningschef för projekt Syd på Infratek.

 

 

10/01/2018

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...