Infratek stärker nordisk position

Ledande entreprenörbolaget Infratek har förvärvat det finska bolaget PWR (Pohjolan Werkonrakennus). Den nordiska koncernen anställer samtidigt hundratals i Sverige, där man nyligen också gjort nyanställningar i ledningen.

− Vi kör igång leveransen av ett nytt miljardavtal med E.ON och har i det syftet lagt stora delar av hösten och vintern på att bygga upp nyetableringar och anställa ett hundratal nya medarbetare över hela Sverige, förklarar VD Lars Bangen.

Nu har bolaget också genomfört ett förvärv i Finland, som ytterligare stärker den nordiska marknadspositionen inom kritisk infrastruktur.

− Vi ska expandera, både genom organisk tillväxt och strukturella förändringar, säger Bangen.

Infratek är ledande på de lokala elnäten i Sverige och Norge och sedan tidigare på stamnätet i Finland. Med förvärvet tar bolaget också position på den finska lokalnätsmarknaden.

PWRs omsättningsprognos för 2015 är på över 200 miljoner svenska kronor och bolaget har kunder som Elenia Verkko, Caruna, Savon Voima Verkko och många fler.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...