Infratek Group har sålts till VINCI Energies, en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion

Oslo 2017.11.01 VINCI Energies, Vincis dotterbolag specialiserat inom energi och informations- och kommunikationsteknologitjänster (ICT), har tillsammans med Triton nått en överenskommelse att förvärva Infratek Group. Överenskommelsen omfattar ett hundraprocentigt ägande av andelar och består av följande dotterbolag: Infratek AS, Infratek Norge AS, Infratek Elsikkerhet AS, Infratek Sverige AB, Infratek Finland Oy och Pohjolan Werkonrakennus OY.
 

Infratek är en ledande nordisk leverantör inom elnät, belysning och järnvägssystem. Infratek är också en marknadsledare när det gäller byggnation av laddningsstationer för elbilar. Infratek är en viktig aktör i samhället genom att säkra funktionalitet i den grundläggande infrastrukturen. Infratek sysselsätter omkring 1350 personer och hade 2016 en omsättning på över 300 miljoner EUR. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge (huvudsäte) och Finland. Infratek kommer att fortsätta som grupp integrerad i Omexomnätverket, och med bibehållen struktur fortsätta vara verksamt på de nordiska marknaderna.

”VINCI Energies har noga följt våra nordiska marknader under flera år. De vill expandera sin verksamhet inom vår bransch, i Norden – och de har valt Infratek för att uppnå sina mål. VINCI Energies förvärv av Infatek visar deras förtroende för våra anställda, vår kompetens och vad vi har uppnått genom åren, särskilt under de senaste åren under Tritons ägarskap”, säger Lars Bangen, VD för Infratek.

VINCI Energies fokuserar på uppkopplingar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda nya teknologier och för att stötta två huvudsakliga förändringar: den digitala transformationen och energiöverföringen. Med deras starka regionala rötter och agila organisationsstruktur, stärker VINCI Energies affärsenheter tillförlighet, säkerhet och effektiviteten kring energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

VINCI Energies ordförande och verkställande direktör Yves Meigné säger: ”Med detta förvärv fortsätter VINCI Energies att utöka och konsolidera vår verksamhet i norra Europa, särskilt i Norge och i Finland där vi inte haft verksamhet tidigare. Att utveckla expertis på nya marknader framöver kring förnybar energi. Det stärker Omexom som en stor spelar på den europeiska marknaden.”

”Vi skulle vilja tacka ledningen, de anställda och alla intressenter för deras bidrag till Infrateks utveckling. Triton har ägt Infratek i mer än fyra år och vi ser detta som en lämplig tidpunkt för ett skifte till en industriell ägare. Infratek och VINCI Group passar väl ihop och dessa verksamheter tillsammans bör ha en god framtid”, säger Peder Prahl, direktör på Triton.

Förvärvet är föremål för godkännande hos konkurrensprövande myndigheter i Norge och Sverige.

Om VINCI Energies
I en omvärld som konstant förändras, fokuserar VINCI Energies på uppkopplingar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda nya teknologier och stötta två huvudsakliga förändringar: den digitala transformationen och energitransformationen. Med starka regionala rötter och agila organisationsstrukturer, stärker VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten inom energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

2016: 10,2 miljarder EUR i omsättning // 64 500 anställda // 1 600 affärsenheter // 52 länder

www.vinci-energies.com (http://vinci-energies.com)

Om VINCI
VINCI är en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion, och sysselsätter över 183 000 anställda i ett hundratal länder. Vi utformar, finansierar, bygger och driftar infrastruktur och lokaler som bidrar till att förbättra vardagen och rörligheten för alla. Eftersom vi tror på helhetsutförande, bortom ekonomiska och finansiella resultat, är vi dedikerade att vara verksamma på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Och eftersom våra projekt är av intresse för allmänheten, anser vi att dialog och kontakt med alla våra intressenter är grundläggande när vi utför vår verksamhet. VINCI:s målsättning är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare, anställda, partners och för samhället i stort.

www.vinci.com (http://vinci.com)

Om Omexom
Omexom är VINCI Energies varumärke inom elnätsektorn och används över hela värdekedjan, från genererande till transmissions- och distributionsnät och slutkunden. Omexom består av över 250 bolag i över 40 länder. Omsättning 2016: 2 miljarder EUR.

www.omexom.com (http://omexom.com)


Presskontakter

Infratek
Jörgen Thaule
Telefon: +47 91 559607

Vinci Energies
Sabrina Thibault
Telefon: +33 (0)6 09 94 30 44

Triton
Marcus Brans
Telefon: +49 69 921 02204

 

 

01/11/2017

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...