Hafslund och Fortum säljer samtliga aktier i Infratek ASA

Infratek ASA (“Infratek” eller “Bolaget”) har meddelats att fonder som rådges av Triton (“Triton”) har ingått ett transaktionsavtal med Bolagets största aktieägare, Hafslund ASA och Fortum Nordic AB, som äger 27 652 360 och 21 074 864 aktier, motsvarande respektive 43,3 procent och 33,0 procent av det totala antalet utestående aktier, om köp av samtliga aktier i Infratek till ett avtalat pris om 14 NOK per aktie i kontanter (“Transaktionen”).

Transaktionen kommer genomföras under förutsättning att godkännande ges från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge, varpå Triton kommer att lägga ett bud på resterande utestående aktier i Infratek i enlighet med bestämmelserna om budplikt.

Styrelsen i Infratek kommer att uttala sig om budet i enlighet med Verdipapirhandellovens § 6-16, jfr. § 6-19. Det kommer också inhämtas ett oberoende utlåtande om det obligatoriska budets skälighet från en finansiell utgångspunkt.

I samband med processen har Triton fått tillgång till upplysningar om bolaget som har offentliggjorts. För att säkerställa lika information på marknaden offentliggör Infratek följande upplysningar knutna till bolagets finansiella utveckling för årets fem första månader, samt ledningens estimat för hela 2013:

  • Januari – maj 2013: Total omsättning 1 064 miljoner NOK, EBIT -22 miljoner NOK
  • Estimat hela 2013: Total omsättning 2 900 miljoner NOK, EBIT miljoner NOK (EBIT marginal 4 procent)

Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa siffror är baserade på ledningens resultatrapporter och estimat och att siffrorna är oreviderade.

Infratek ASA                                                                          
Oslo, 26 juni 2013

 

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Bjørn Frogner, koncernchef
+ 47 913 79 505, bjorn.frogner@infratek.no


 

26/06/2013

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...