Fyra frågor till Jonas Rostedt, ansvarig för hybridbilsprojektet på Infratek.

Hybridprojektet drog igång i höstas. Vad gick det ut på?
-Att byta ut dieselbilar mot elhybridbilar. Ett tjugotal anställda med förmånsbil nappade och gick över till hybrid. De som hade möjlighet att få laddare installerade hemma har fått det.


Vad är målet med projektet?
-Målet är att vår verksamhet ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Det försöker vi uppnå bland annat genom att öka vår andel hybridbilar, i det här steget från 8 till 30 procent, på förmånssidan.


Varför förmånsbilarna?
-Vi använder många fordon i vår verksamhet och helst skulle vi helt vilja gå över till miljöbilar, genast. Men det är inte möjligt i dag. Våra arbetsfordon måste klara tuffa förhållanden för att vi ska kunna säkra samhällsviktig infrastruktur. Men utvecklingen går fort och vi följer den noga. Det är viktigt att vi gör det vi kan här och nu. Vi har valt att byta ut våra arbetsfordon ofta för att minska utsläppen och öka säkerheten för våra förare.


Hur följs hybridprojektet upp?
-Vi kommer att mäta hur mycket bränsle vi gör av med jämfört med antal mil som körs. Och sedan beräkna hur mycket vi släpper ut jämfört med dagens nivåer. Det ska bli väldigt spännande att mäta miljöeffekterna.

 

24/05/2018

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...