Bjørn Frogner avgår som koncernchef

Frogner avgår som koncernchef i Infratek ASA från den 25 oktober. Styrelsen har utsett Lars Bangen till tillförordnad koncernchef tills vidare. 

Lars Bangen är i dag koncerndirektör för verksamhetsområdet Lokal Infrastruktur i Infratek. Styrelsen kommer omedelbart att påbörja arbetet med att hitta en ny koncernchef.

Bjørn Frogner har varit engagerad i arbetet med etableringen av koncernen sedan 2001, och har haft ställningen som koncernchef sedan Infratek bröts loss från Hafslund och börsnoterades 2007.

–Jag har haft en fantastisk tid i bolaget och har satt stort värde på ett gott samarbete med många duktiga kollegor, säger Bjørn Frogner.

–Styrelsen vill rikta ett stort tack till Bjørn Frogner för hans viktiga bidrag till Infratek. Han hade en central roll i etableringen av Infratek som koncern vid avknoppningen från Hafslund och börsnoteringen 2007. Han etablerade också Infratek som en nordisk aktör genom förvärvet av Fortums entreprenörverksamhet i Sverige och Finland 2009, och utvecklade Infratek från offentlig förvaltning till en kommersiell aktör i en ny marknad inom kritisk infrastruktur i Norden, säger styrelseordförande Mimi Berdal.
 

25/10/2013

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...