Beredskapstjänster för Hafslund Nett

Infratek, med verksamhetområdena Lokal Infrastruktur och Central Infrastruktur, ingår avtal med Hafslund Nett AS om beredskapstjänster från och med 1a juli 2013 till och med 30 juni 2015, med option på ytterligare 1+1 år (2015-2017).

Avtalen omfattar stående beredskap och felavhjälpning på regionalnät i Akershus, Østfold och Oslo samt på distributionsnäten i Oslo, Asker Bærum och Romerike.

Avtalen ligger i linje med Infrateks strategiska positionering i befolkningstäta områden i Norden, och har ett estimerat värde på runt NOK 112 miljoner per år, beroende på antal händelser på nätet.

Enligt gällande bestämmelser har övriga anbudsgivare möjlighet till att överklaga inom 10 arbetsdagar. Innan tidsfristen för överklagan har utgått kan kontraktet inte signeras och inte heller innan utredning genomförts av eventuella klagomål.

Hafslund Nett AS är ett företag i Hafslundkoncernen, vilka är de största ägarna av Infratek ASA.

22/03/2013

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...