Anmälningspliktig handel och flaggning i Infratek ASA

Heraldic Holding AS har i dag köpt 8 877 706 aktier i Infratek ASA (”Infratek”) till en kurs av 18 NOK per aktie. Efter köpet äger Heraldic Holding AS 60 397 518 aktier i Infratek ASA, motsvarande 94,57 procent av det totala antalet aktier i Infratek.

Heraldic Holding AS’ intention är att genomföra tvångsinlösen av minoritetsaktieägarnas aktier i enlighet med § 4-25 i Norges allmänna aktiebolagslag så snart som möjligt. Heraldic Holding representeras i Infratek ASA:s styrelse genom Carl Johan Falkenberg.

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...