Kritisk infrastruktur

På Infratek säger vi att vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur. Med begreppet kritisk infrastruktur menar vi de grundläggande infrastrukturer som får dagens moderna samhälle att fungera.

Samhället är beroende av ett antal olika fysiska och tekniska infrastrukturer. Om någon av dessa kritiska infrastrukturer fallerar kan inte samhället tillhandahålla de varor och tjänster som befolkningen behöver.

Vårt uppdrag är med andra ord att se till att de infrastrukturer som behövs i samhället finns på plats och fungerar som de ska.

Vi drar vårt strå till stacken genom att leverera produkter och tjänster inom el, belysning, järnväg och elsäkerhet.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...