Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Drift och underhåll
Plats:
Ulriksdal till Storvreta (inklusive Uppsala) samt Sundbyberg till Bålsta
Utfört arbete:
Drift och underhåll

2012 tog Infratek över kontraktet för Stockholm Nord där vi för Trafikverkets räkning sköter drift och underhåll. Kontraktet bottnar i en totalentreprenad där arbetet som utförs sker på Infrateks initiativ och planering men i dialog med kunden. Vår uppgift är att göra det som krävs för att upprätthålla funktionen och statusen på anläggningen.

Det är essentiellt att verkligen förstå vad som är viktigt för slutkunden. Trafikverkets slutkund, resenären, bryr sig inte om hur många fel det finns på järnvägen, den bryr sig om ifall tågen går i tid eller inte. Den bryr sig om hur länge den får stå och vänta på perrongen. Förseningsminuter är därför det som Infratek lägger högst fokus på, att minimera antalet fel som kan uppstå och på så sätt hålla nere antalet förseningsminuter.

I Trafikverkets mätningar kan vi se att Infratek ligger på endast 600 minuter/vecka i genomsnitt. Ett riktigt bra resultat vilket blir tydligt om man jämför med Stockholm syd där antalet förseningsminuter i genomsnitt ligger på närmare 1600 minuter/vecka och underhålls av annan entreprenör.

Vad är det Infratek gör som skapar så bra leverans med så få förseningsminuter? Tobias Lindblad har varit projektledare för Stockholm nord de senaste två åren och ger sin syn på saken.

- Det är många saker som bidrar till att detta kontrakt flyter på så bra som det gör. Dels jobbar vi stenhårt med planering av aktiviteter varje vecka. Vi går igenom vad som ska utföras och lägger störst vikt på att styra undan så kallat brus, att åtgärda felen innan de har inträffat, inleder Tobias.

- Sedan är vi väldigt snabba på bollen när det dyker upp fel. Medarbetarna rycker in så fort det behövs och vi förbereder med leverans av material så vi är redo att rycka ut när klartecken ges från trafikledningen. Och sist men inte minst har vi personal som tar kloka beslut. Vi har ett genomgående tänk kring underhållet. Att få till några bra/dåliga veckor kan lätt ske om man har tur/otur med sig, då det inträffar saker man inte kan påverka. Men när vi lyckas leverera många återkommande bra veckor visar det tydligt att de beslut vi tar och det jobb som utförs beror på vår egen kompetens och de beslut vi tar, fortsätter han.

Infratek har under åren byggt upp en mycket bra dialog med kund. Det öppna och transparenta samarbetet passar Infratek då vi har valt att göra något som är lite udda i branschen - satsa på yngre medarbetare med mindre erfarenhet. Vi vågar tro på de med rätt inställning och ger medarbetaren rätt förutsättningar för att fasas in successivt och växa i jobbet.

- Har man mindre erfarenhet måste man få möjlighet att skaffa sig erfarenhet, därför är det ok att göra fel ibland och det är där dialogen med Trafikverket är så viktig. De talar om för oss när de inte är fullt nöjda och våra medarbetare är otroligt prestigelösa och suger åt sig. De vill utvecklas, tar till sig av kritiken och gör det bättre nästa gång. Trafikverket noterar förbättringen och det blir win-win för båda eftersom vi är snabba på bollen och ständigt levererar bättre och bättre. Tack vare öppenheten mellan oss utvecklas vår personal, förklarar Tobias.

Se bilder från caset

Kund:
Mälarenergi
Plats:
Köping
Utfört arbete:
Brown field projekt – ny station på gammal yta, där den gamla fortsätter i drift under nybygget.

I juni 2015 vann Infratek ett Brown field projekt. Uppdraget var att bygga ett nytt ställverk i området Kungsängen, i Köping, samtidigt som det gamla skulle fortsätta i drift under bygget.

Projektet är ett helhetsåtagande med funktionsansvar och då Mälarenergi har två mycket stora kunder i närheten av ställverket har det varit hög prioritet på fortsatt drift under hela projektet.

De tjänster som utförts är:

  • Mark
  • Bygg
  • Montage
  • Konstruktion
  • Provning
  • Idrifttagning

 - De största utmaningarna i projektet har varit dess komplexitet. Det är väldigt mycket kabel i marken och vi har till viss del haft gammalt underlag från 1939 att utgå från. Att kombinera det underlaget med verkligheten, samtidigt som ställverket ska vara i drift, skapar komplexitet. Det har krävts mycket detektivarbete för att hitta det vi letat efter. Andra aktörer har samtidigt utfört arbeten på närliggande stationer och våra möjligheter till avbrott på 130kV ledningar har givetvis påverkats beroende på våra olika skeden i projekten och varit avgörande ”milestones” i tidplanen. Med hjälp av en mycket tät och bra dialog med kunden samt kompetenta medarbetare i projektet har vi lyckats hantera utmaningarna, säger Gustav Borg som projektleder nybygget från Infratek.

Mälarenergi ställer höga krav på miljö och arbetsmiljö vilket stämmer väl överens med de processer som Infratek jobbar efter. Under projektet har det genomförts flertalet revisioner som Infratek fått bra betyg på. Bland annat har Infratek byggt om tranformatorgroparna så de är hela och täta då det tidigare var läckage från transformatorerna. Det var även läckage från en gammal reaktor vilket lett till att sanering av marken har genomförts.

- Vi uppskattar att jobba med en kund som lägger högt fokus på dessa områden, då är vi på samma nivå, säger projektledare Gustav Borg.

Dialogen med kund har varit en av nyckelfaktorerna till ett framgångsrikt projekt. Infratek och Mälarenergi har setts på veckobasis genom hela projektet och tillsammans har man bollat och landat i många lösningar och stöttat varandra.

- Det roligaste med projektet är dess storlek och komplexiteten och de medarbetare som genomfört jobbet. Dialogen med kund och deras lyhördhet har gjort projektet extra roligt, menar Gustav Borg.

När det nya ställverket är i drift och driften ligger hos kunden får de mer kontroll på stationen än tidigare. Stationen ägdes förut av Vattenfall och när Mälarenergi tog över stationen låg driften fortfarande kvar hos Vattenfall. Nu styrs den om så att Mälarenergi har hand om driften och får bättre kontroll över sin station. Det nya ställverket tillför även högre driftsäkerhet och är bättre ur miljösynpunkt tack vare de nya transformatorerna, nya transformatorgropar och sanering av marken.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Älvsjö, Långbro Stockholm
Utfört arbete:
Kablifieringsprojekt i bostadsområde

Infratek ansvarar för ett större kablifieringsprojekt som innefattar rasering av luftledningar och förläggning av ny kabel i mark, med anslutning fram till slutkund.

 - Det som gör projektet unikt är omfattningen, det pågår länge och berör många. Det är också många olika typer av jobb som ska utföras vilket gör att det blir mycket samordning i projektet. Installatörer, montörer, schaktpersonal och belysningsmontörer för gatubelysningen måste göra sin del i rätt tid för att arbetet ska klaffa. Alla involverade har gjort ett jättebra jobb, säger Ramen Yunadim, projektledare på Infratek.

Schaktavtal och överenskommelse med boende i de cirka 100 berörda hushållen, gjordes innan projektets start hösten 2015. Projektet är indelat i tre etapper och beräknas vara helt färdigställt i slutet av 2016.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Västkusten, Stockholm och Storstockholm
Utfört arbete:
Utfört arbete: drift- och underhållsarbete och projekt i samtliga Ellvios områden

Sedan januari 2013 har Infratek under Radissonavtalet skött drift- och underhåll på Ellevios nät i områdena Västkusten, Stockholm och Storstockholm samt projekt i samtliga Ellevios områden. Nu väljer Ellevio att lösa ut det andra och sista optionsåret på Radissonavtalet med Infratek, vilket innebär att vi fortsätter med befintligt drift- och underhåll samt projekt på avtalet 2017 ut. 

Förlängningen är ett kvitto på att Infratek levererar kvalité och att Ellevio har fortsatt förtroende för Infratek med medarbetare.

─ Infratek har en bra bredd som rikstäckande leverantör med närvaro i alla Ellevios områden och är även heltäckande vad gäller tjänster inom service och entreprenader på alla spänningsnivåer, säger Jan-Olov Olsson, Contract Manager på Ellevio.

Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en till en och en halv timme, beroende på geografiskt område, vid elavbrott. Cirka 670 000 lokalnätskunder omfattas av drift- och underhållsavtalet som Infratek har för Ellevio.  

Se bilder från caset

Kund:
Karlstad kommun
Plats:
Karlstad kommun
Utfört arbete:
Byte av 5000 ljuskällor

Infratek genomför förebyggande underhåll och byter ut 5000 ljuskällor per år i Karlstad kommun.

Bytet av ljuskällor är en del av det drift- och underhållsavtal Infratek har med Karlstad kommun, som startade i september 2012 och pågår fram till september 2017, då Karlstad kommun valt att lösa ut de två optionsåren i avtalet.

I avtalet med Karlstad kommun ingår cirka 22 000 offentliga ljuskällor, vilka är uppdelade i olika områden med cirka 5000 ljuskällor i varje område. Genom dokumenterad och beräknad tidsplan utförs bytena innan ljuskällornas livslängd förbrukats. Belysning, särskilt under de mörka vintermånaderna, är en viktig faktor som underlättar tillvaron och ger ökad trygghetskänsla för individen. Genom planerat underhåll undviks ljusbortfall på lokalgator, villavägar, cykel- och gångbanor, idrottsplatser med mera.

Under arbetet genomgås hela den berörda anläggningen, samtliga ljuskällor byts ut och armaturerna rengörs invändigt. I snitt behöver ljuskällorna bytas ut vart fjärde år och då de flesta lampor i ett område installerats samtidigt, byts dessa också ut samtidigt – så kallat seriebyte. 

Se bilder från caset

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...