Ny på Infratek

Infratek har ett eget introduktionsprogram för alla nyanställda i företaget. Målet är att säkerställa att nyanställda tas emot på ett enhetligt och professionellt sätt. Här kan du se en kort video om vad som väntar en nyanställd på Infratek.

Miljoner människor i Norden är beroende av det arbete Infratek utför varje dag. Det kan handla om såväl el, fiber eller värme som transport eller säkerhet, och vi jobbar som energimontörer, projektledare, ingenjörer, chefer och administratörer. Gemensamt för alla anställda på Infratek är att vi alla bidrar antingen direkt eller indirekt till att den kritiska infrastrukturen i samhället fungerar.

Introduktionsprogrammet för nyanställda på Infratek omfattar många olika teman, allt från vilken roll Infratek har i samhället, vår strategiska utgångspunkt, värdegrund och affärsidé, och till den praktiska arbetsvardagen i Infratek.

 

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...