HMS – en del av Infrateks DNA

På Infratek jobbar vi systematiskt med hälsa, miljö och säkerhet (HMS), och har en nollvision för olyckor.

- HMS står överst på min agenda. Har vi ordning på det har vi ordning på mycket annat också, säger koncernchef Lars Bangen.

- Infrateks kunder sätter allt stramare krav på att vi också ska leverera på HMS-området. Har vi för många tillbud på personalen kan vi bli diskvalificerade i anbudsprocesser.

Det är bra och bidrar till att HMS blir en del av vår kultur. Alla ledare på Infratek är ansvariga för att rapportera händelser och ta tillbud på allvar, på samma sätt som varje enskild anställd är ansvarig för HMS i sin arbetsvardag. Infratek har en nollvision. Där är vi inte idag, men vi gör allt för att komma dit, säger Bangen. 

alt

Fr.v: Montör Mats Torvik, huvudskyddsombud Roger Andre Hansen, koncernchef Lars Bangen, chef för kvalitet och utveckling Inge Alme samt montör Øyvind Gaute Jensen på säkerhetsrond hos lokalnätsavdelningen SydÖst.

Säkerhet

Som en del i processen att bli så bra som möjligt på HMS har Infratek en chef med fokus på kvalitet och utveckling, Inge Alme. Han har det överordnade ansvaret för HMS i hela koncernen.

- På Infratek arbetar vi otroligt mycket med säkerhet. Vi vill att alla ska komma hem tryggt från jobbet varenda dag. Vi har användarvänliga system för HMS-rapportering och riskanalyser är en viktig del, av planeringen av aktiviteter, som fungerar bra. Väl fungerande system är en sak, och minst lika viktigt är det att ha HMS i ryggmärgen och företagskulturen, säger Inge Alme.

Infratek har också en HMS-chef för varje land; Norge, Sverige och Finland. - De är ofta ute i fält och på anläggningar och är ett viktigt stöd för våra anställda och hjälper även till med uppföljning av våra leverantörer. HMS-arbetet kan inte drivas enbart från skrivbordet. Därför utför vi också säkerhetsrundor, där även förtroendevalda representanter och ledare deltar, säger Alme.

Infratek har dessutom en säkerhetskommitté som går igenom större händelser som antingen har lett till allvarliga personskador, stora miljöskador, stora ekonomiska förluster eller stora produktionsförluster; samt tillbud som med små ändringar i händelseförloppet kunde lett till allvarliga konsekvenser.

alt

HMS-chef för Infratek Norge, Stein Olav Lervik (till höger), här på Statnetts anläggning i Skaidi i Finnmark, tillsammans med montören Odd Agnar Drivvoll (i mitten) och Knut Hågensen, chef för säkerhet på Statnett.

Kontakta oss

Här kan du skicka beställningar eller ta kontakt med oss för att få information.

Förnamn*
Efternamn*
Företag*
E-post*
Telefon*
Postnummer
Stad
Meddelande...