Nyheter

Storkontrakt i Finland

Infratek har vunnit ett stort kontrakt med det nationella nätbolaget Fingrid för ombyggnation av en transformatorstation utanför Rovaniemi. Affären är värd 11,2 miljoner Euro. 

30/10/2014
Storkontrakt i Finland

Kontraktet avser en totalleverans på transformatorstationen Petäjäskoski 400/220/20 kV. Arbetet med design och konstruktion startar omgående. Arbetet på stationen kommer att påbörjas under våren 2015 och projektet ska vara slutfört i slutet av 2016.

Leveransen innehåller bland annat konstruktion av en ny 220 kV gasisolerad kopplingsanläggning, skydds- och hjälpsystem, 220 kV kabelanslutningar till centralnätet, utbyggnad av en 400 kV kopplingsanläggning och byggnation av en 400/200 kV transformator.

På bilden, från vänster: Timo Suutarinen, Fredrik Carlsson, Lasse Ala-Karhu och Lars Bangen från Infratek Finland Oy samt Jarmo Henttinen, Jukka Ruusunen, Jari Tiusanen, Kari Kuusela och Keijo Välimaa från Fingrid.

 

Teknikstudenter ska övervinna utmaningarna inom svensk infrastruktur

Det investeras mycket pengar i infrastruktur just nu, särskilt när det kommer till elnätet och järnvägen. För att lösa framtidens utmaningar vänder sig Infratek nu till landets blivande infrastrukturproffs, det vill säga teknikstudenterna. Under oktober månad får teknikstudenter från hela landet ansöka om att delta i tävlingen Stora Infrastrukturpriset. Förutom äran ligger 25 000 kronor i potten. 

01/10/2014
Teknikstudenter ska övervinna utmaningarna inom svensk infrastruktur

Aldrig tidigare har det investerats så mycket i det svenska elnätet som det gör i dag. De närmaste åren ska över tio miljarder kronor per år investeras i landets elnät. Även inom järnväg väntas stora satsningar, bland annat handlar det om nyinvesteringar på 15 miljarder kronor per år inom järnvägsinfrastruktur.

Nu gör Infratek en satsning för att se över hur investeringarna ska användas för att få bästa möjliga resultat. Under hela oktober får teknikstudenter i hela landet ansöka om att delta i tävlingen Stora Infrastrukturpriset. Totalt kommer sex lag att väljas ut för att få genomföra en av Infratek uppställd utmaning inom järnväg eller el.  

– Det är hårt tryck och stor efterfrågan på både el och järnväg i Sverige. Det har lett till att elnätet är i behov av förnyelse, och då var tionde tåg i Sverige är försenat finns det utrymme för förbättring även inom järnväg. Vi har höga förhoppningar på studenternas bidrag och tror att det är helt rätt att vända sig till framtidens teknikexperter för att skapa framtidens infrastruktur, säger Alf Engqvist, vd Infratek Sverige.

För de utvalda lagen börjar problemlösningsperioden första veckan i november och de har fram till 12 december på sig att lösa den antagna utmaningen. En jury bestående av representanter från Infratek och industrin kommer därefter att utse två finalister. Vilket lag som blir den slutgiltiga vinnaren kommer att avslöjas vid en prisutdelningsceremoni i samband med Stora Infrastrukturdagen den 30 januari 2015.

Ny transformatorstation ska förbättra elförsörjningen i Uppsala

Infrastrukturföretaget Infratek ska på uppdrag av Vattenfall bygga en ny transformatorstation i Uppsala. Stationen, som ska stå klar i november 2015, kommer att förstärka elförsörjningen i den södra delen av staden kraftigt. Uppdraget är värt drygt 40 miljoner SEK.

10/09/2014
Ny transformatorstation ska förbättra elförsörjningen i Uppsala

På grund av ökad belastning i elnätet i södra Uppsala har Vattenfall Eldistribution beslutat att etablera en ny inomhusstation (70/10 kV) i stadsdelen Rosendal. Stationen kommer att förse ett stort antal nybyggda bostäder, Akademiska sjukhuset, flera av Uppsala Universitets institut samt Lantbruksuniversitetets fastigheter med el. Den idag matande stationen var redan 2009 belastad till 100% och belastningsprognosen är en ökning med 5,9% per år.

Projektet omfattar:

Ett 130 kV-ställverk (driftspänning 70 kV) i luftisolerat inomhusutförande bestående av två ledningsfack och två transformatorfack.
Två krafttransformatorer på vardera 40 MVA uppställda inomhus.
Ett 10 kV ställverk bestående av totalt 25 fack samt relä- och kontrollutrustning för hela stationen.

All utrustning placeras i ett hus på cirka 1 200 kvadratmeter med plattsatta ytor runt byggnaden.

Förutom apparat- och materialleverans omfattar projektet projektledning, konstruktion, hållfasthetsberäkningar, byggnation, montage, provning, driftsättning samt utbildning och dokumentation.

Uppdraget är en totalentreprenad och arbetet påbörjas omgående. Stationen ska vara klar senast sista november 2015.

– Att Vattenfall väljer Infratek som totalentreprenör är en bekräftelse på vår spetskompetens när det kommer till den här typen av stationer. Infratek kommer att genomföra projektledning, konstruktion och provning i egen regi inom projektavdelningen i Västerås, men köpa in mark-, bygg- och montagetjänster från underentreprenörer. Totalt är uppdraget värt drygt 40 miljoner kronor, säger Eric Gustafsson, Affärsenhetschef Stationer på Infratek Sverige.

Kör från Oslo till Stockholm med Tesla

Infratek har färdigställt de två första snabbladdningsstationerna för Tesla i Sverige. Det betyder att korridoren mellan Oslo och Stockholm är täckt med snabbladdare för Teslaägare.

09/07/2014
Kör från Oslo till Stockholm med Tesla

Infratek har tidigare byggt de första laddningsstationerna för Tesla i Norge, och har nu också byggt stationerna i Karlstad och Arboga på vägen mot Stockholm.

Innan årsskiftet ska Infratek bygga ytterligare 10-12 stationer i Sverige. Det kommer bland annat att göra den europeiska kontinenten mer tillgänglig för skandinaviska Teslaägare genom att det tillkommer stationer på vägen till Malmö/Köpenhamn, i Uddevalla, Falkenberg och Löddeköpinge.

– De två stationerna som öppnades i går i Karlstad och Arboga, är de första snabbladdningsstationerna i Sverige. Vi är glada över förtroendet vi fått från Tesla och ser fram emot att bygga fler snabbladdningsstationer åt dem i Skandinavien framöver, säger Espen Mathisen, kommunikationschef i Infratek.

Bygger vidare i Norge
Även i Norge pågår utbyggnaden av Teslas snabbladdningsstationer för fullt. Laddningsstationerna som Infratek har byggt i Dombås, Lillehammer, Aurland, Gol, Lyngdal och Brokelandsheia, kompletteras nu stadigt med fler.

– Vi är precis färdiga med nya snabbladdningsstationer i Vinje, Solli og i Sandane. Dessa är en viktig del av den nationella infrastrukturen för Tesla eftersom antalet Teslabilar på de norska vägarna är stort och ökar stadigt, säger Mathisen.

Infratek har etablerat sig som den ledande leverantören av snabbladdare för elbilar i Norge. Bolaget har, förutom utbyggnaden för Tesla, även stått för byggnationen av den första fasen av ”Ishavsveien”, med snabbladdningsstationer mellan Oslo och Svinesund på uppdrag av Ishavskraft. Infratek har också byggt ut stationer för Grønn Kontakt på sträckan mellan Oslo och Kristiansand, och levererar hemmaladdare genom de största Nissanåterförsäljarna i Norge.

Kontakt:
Espen Mathisen, kommunikationschef Infratek +47 950 44 789

Infratek skall leverera säkerhet och svinnreducerande tjänster till Hemtex i Norden

Stockholm, 17  juni  2014– Textilkedjan Hemtex har valt Infratek Säkerhet som ny leverantör  av säkerhetslösningar. Enligt avtalet ska Infratek leverera varularm och säkra Hemtex framtida säkerhetsbehov där stöd för RFID-teknologi är en viktig beståndsdel. Avtalet gäller alla Hemtex butiker i Norden.

17/06/2014
Infratek skall leverera säkerhet och svinnreducerande tjänster till Hemtex i Norden

Hemtex grundades 1973 och har tack vare en passion för textilier tagit sig till positionen som Norden ledande detaljhandelskedja för hemtextilier. Hemtex har i dag över 160 butiker i  Norden

I ett led för att fortsätta sina framgångar Har Hemtex valt att se över sina säkerhetslösningar i syfte att modernisera och bättre knyta säkerhetslösningar till affärsnyttan. Valet av leverantör av säkerhetslösningar föll på Infratek som enligt avtalet ska leverera bland annat elektroniskt varularm (EAS) med framtidssäkrade RFID-funktioner som ger kontroll på hela varuflödet från fabrik till butik.

– Vi valde Infratek som samarbetspartner eftersom deras lösningar ger oss de verktyg vi söker. De har mångårig kunskap och kompetens och de drivs av att skapa och utveckla långsiktiga relationer och kreativa idéer som ger oss kostnadseffektiva lösningar, säger Christer Fridell, koncernsäkerhetschef på Hemtex.

Infrateks utbyggda nät av leverantörer och partners gjorde det möjligt att skriva ett avtal för hela Norden och även vissa länder utanför Norden

– Möjligheten att få bygga ett långsiktigt partnerskap med Hemtex med mål att effektivisera lönsamheten och bidra till att skapa en tryggare arbetsplats i butiksbeståndet är både spännande och utmanande för oss. Hemtex säkerhetsarbete är präglat av långsiktighet och noggrannhet och att få bidra till detta arbete betyder mycket för oss säger Hans Molin, vd på Infratek Säkerhet.

För mer information vänligen kontakta:

Hans Molin, vd Infratek Säkerhet, tel: 08-564 727 13 epost: hans.molin@infratek.se 

Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Tesla
Plats:
Utfört arbete:
Infratek bygger snabbladdningsstationer för Tesla

Infratek är den ledande leverantören av snabbladdare för elbilar i Norge. Snabbladdningsstationer för Tesla elbilar finns i Dombås, Lillehammer, Aurland, Gol, Lyngdal, Brokelandsheia, Vinje, Solli och Sandane, och utbyggnaden fortsätter i stadig takt.

I juli 2014 invigdes de två första snabbladdningsstationerna i Sverige – i Karlstad och Arboga. Uppdraget att bygga snabbladdningsstationer – så kallade Superchargers – för Tesla i Sverige omfattar ytterligare ett tiotal orter, bland andra Uddevalla, Löddeköpinge och Falkenberg, som ska stå klara under 2014 och ytterligare ett antal planeras för 2015.

 

Genom etableringen av snabbladdningsstationerna i Karlstad och Arboga skapades en ”korridor” mellan Stockholm och Oslo, genom vilken Teslaförare lätt kan förflytta sig utan onödiga och tidskrävande stopp. På bara 30–40 minuter kan man ladda 80 procent av batteriet – helt gratis – i en Tesla S, som har en beräknad räckvidd på 50 mil.

Se bilder från caset

Kund:
Fortum Distribution
Plats:
Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö
Utfört arbete:
Drift och underhåll av Fortum Distributions elnät

Infratek ansvarar sedan januari 2013 för drift och underhåll av Fortum Distributions elnät i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Från och med 2014 omfattas även Bohuslän och Halland i uppdraget. Totalt säkrar Infratek eltillförseln för 533 000 kunder i Stockholmsområdet och 120 000 på västkusten.
 
Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en och en halv timme vid elavbrott. Infratek har också skapat en särskild avdelning med fokus på att utveckla metoderna för att i möjligaste mån garantera avbrottsfri elförsörjning. Det är ett koncept som implementerades i samband med uppdraget på västkusten och som därefter ska införas inom Infratek i hela Norden.
 

Kund:
A-train
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express

Sedan 1999 sköter vi drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express, höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats.

- I det här uppdraget har vi ett helhetsåtagande med funktionsansvar som ställer höga krav på service, tillgänglighet och kvalitet, säger Leif Andersson, affärsutvecklare för järnväg på Infratek.

Underhållsavtalet omfattar drift och underhåll av Ban, El, Signal och Tele (BEST) på järnvägsanläggningen till höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. Tele-delen omfattar även t.ex. passagerarinformationssystem (PIS), larmövervakning (SCADA), telefonväxel (PABX) kameraövervakning (CCTV) m.m. 

Avtalet förlängdes under 2012 och gäller till 2016.

- Uppdraget har kännetecknats av ett långt och nära samarbete mellan A-Train och Infratek samt en gemensam målbild av att vara Sveriges punktligaste tågoperatör. Arlanda Express har för tionde året i rad behållit denna position, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Kund:
Sørenga Utvikling
Plats:
Oslo, Norge
Utfört arbete:
Byggström

Avdelningen för reservkraft i Oslo har levererat lösningar för byggström till Sørenga Utvikling. Det gamla hamnområdet mitt i Oslo centrum är en ny stadsdel med 850 lägenheter och cirka 2500 invånare. Stadsdelen är ett av de mest omtalade byggprojekten i Norge de senaste åren.

- De provisoriska strömlösningarna från Infratek är nerverna och blodådrorna i detta byggnadsprojekt. Infratek har levererat lösningen för de tre byggfaserna i projektet, något som totalt täcker fem byggplatser, berättar byggnadschef Petter Odlang på Sørenga Utvikling, som är väldigt nöjd med leveransen från Infratek.

- Jag ger reservkraftavdelningen högsta betyg. Medarbetarna kommer när de ska och vi har ett bra samarbete med projektledaren på Infratek, säger Odlang.

Oslos nya stadsdel
Sørenga-byggnationen är en del av förnyelsen av Bjørvika, där Operan och höghusen BarCode också ligger. Infratek satte upp en nätstation på 1000 kVA och flera byggskåp runt Sørenga-halvön.

- Det krävs mycket planering för att ge ström till ett så komplicerat projekt som detta och vi har stött på några utmaningar under vägen. Bland annat kapade en grävmaskin en ledning och vi hade problem med att koppla oss på strömnätet. Men det löste sig och Infratek stod på för att få jobbet gjort, säger Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger cirka 800 lägenheter på Sørenga-halvön i stadsdelen Bjørvika. Bolaget ägs av byggbolaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium och några investerare. Byggnationen betonar arkitektur, miljö och byggnadsteknisk kvalitet. Fyra olika arkitektkontor har bidragit till att rita de nya byggnaderna. Förutom omkring 72 500 kvm boyta kommer området ha cirka 500 kvm näringslokaler, 600 parkeringsplatser under jord och två förskolor. Hela området ska stå klart under 2016.

Se bilder från caset

Kund:
Ishavskraft
Plats:
Oslo - Svinesund, Norge
Utfört arbete:
Snabbladdare för elbil

Infratek har på uppdrag av Ishavskraft och projektet Ishavsveien byggt de första fullservice laddstationerna i världen längs E6:an från Oslo till Svinesund.

Lösningen innehåller flera olika typer av snabbladdare vid varje station, så att elbilsägarna inte diskrimineras utifrån vilken typ av bil de har.

Se bilder från caset

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1700 anställda och mer än 40 kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör uppskattningsvis två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik, fibernät, fjärrvärme, belysning, tekniska högsäkerhetslösningar m.m.