Nyheter

Infratek teknar samarbetsavtal med Bäckström Anläggning

Infratek ansvarar sedan den 1 januari 2018 – och i minst fem år framåt för drift, service och underhållsarbeten i Ellevios lokal- och regionnät i Stockholm, Täby samt Lidingö och Ekerö. Nu är ett avtal med Bäckström Anläggning, som underleverantör, tecknat avseende schaktarbeten.

30/01/2018

Samarbetet följer avtalsperioden som Infratek har med Ellevio.

- Vi är glada över det här samarbetet, då vi ser att Bäckström Anläggning kommer att vara en stabil partner när det gäller schaktarbeten i Stockholmsregionen, säger Fredrik Carlsson, vd för Infratek Sverige. 

Infratek utför totalombyggnad av transformatorstation åt Eon

Infratek har fått i uppdrag av EON att bygga en ny transformatorstation i Lessebo, Småland, till ett värde av ca 16 MSEK. Den nya stationen ska ersätta det ställverk som i dag finns på platsen.

10/01/2018
Infratek utför totalombyggnad av transformatorstation åt Eon

Den moderna transformatorstationen beräknas tas i drift under sommaren 2019 och kommer då att säkra elförsörjningen till Lessebo med omnejd. Infratek står för en totalombyggnad och levererar allt ifrån konstruktion, markarbeten, byggnation liksom montage provning och projektledning.

- Vi har gjort många liknande arbeten tidigare och har ett koncept som fungerar väldigt väl, säger Tomas Nilsson, avdelningschef för projekt Syd på Infratek.

 

 

Infratek moderniserar transformatorstation i Nurmijärvi, Finland

Infratek har, bland hård konkurrens, fått i uppdrag av finska stamnätsbolaget Fingrid att renovera en transformatorstation (400/110 kV) i Nurmijärvi, Finland. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2019.

08/01/2018
Infratek moderniserar transformatorstation i Nurmijärvi, Finland

Transformatorstationen i Nurmijärvi har varit i drift sedan 1970-talet och ska nu moderniseras för att fortsätta säkra strömförsörjningen området. En avgörande faktor för att Infratek vann uppdraget, var kundens tidigare goda erfarenheter av arbeten utförda av Infratek.

Värdet på kontraktet är omkring 7 miljoner euro.

Konkurrensmyndigheterna har godkänt VINCI Energies köp av Infratek

VINCI Energies är från och med nu formell ägare av Infratek. Detta efter att konkurrensmyndigheterna i Norge och Sverige har godkänt köpet som omfattar samtliga aktier i Infratek Group AS och inkluderer följande dotterbolag: Infratek AS, Infratek Norge AS, Infratek Elsikkerhet AS, Infratek Sverige AB, Infratek Finland Oy och Pohjolan Werkonrakennus OY.
 

21/12/2017
Konkurrensmyndigheterna har godkänt VINCI Energies köp av Infratek

Affärsuppgörelsen offentliggjordes den 1 november i år. 
- Under tiden som konkurrensmyndigheterna har prövat affären har vi befunnit oss i ett vänteläge. Nu är den fasen över och ett nytt viktigt kapitel i Infrateks historia kan börja på allvar. VINCI Energies har noga följt den nordiska marknaden under flera år. De önskar utöka sin verksamhet i vår bransch till Norden – och de har valt Infratek för att uppnå sina mål. Uppköpet av Infratek visar att de har tillit till oss och till våra medarbetare, vår kompetens och det vi har uppnått. Jag vågar säga att hela vår organisation står i startblocken och att vi alla verkligen ser fram emot att ta företaget vidare under det nya ägarskapet, säger Lars Bangen, koncernchef för Infratek. 

Då VINCI inte har någon existerande verksamhet i Finland har det inte krävts någon konkurrensprövning där.  
 

Infratek Group har sålts till VINCI Energies, en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion

Oslo 2017.11.01 VINCI Energies, Vincis dotterbolag specialiserat inom energi och informations- och kommunikationsteknologitjänster (ICT), har tillsammans med Triton nått en överenskommelse att förvärva Infratek Group. Överenskommelsen omfattar ett hundraprocentigt ägande av andelar och består av följande dotterbolag: Infratek AS, Infratek Norge AS, Infratek Elsikkerhet AS, Infratek Sverige AB, Infratek Finland Oy och Pohjolan Werkonrakennus OY.
 

01/11/2017
Infratek Group har sålts till VINCI Energies, en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion

Infratek är en ledande nordisk leverantör inom elnät, belysning och järnvägssystem. Infratek är också en marknadsledare när det gäller byggnation av laddningsstationer för elbilar. Infratek är en viktig aktör i samhället genom att säkra funktionalitet i den grundläggande infrastrukturen. Infratek sysselsätter omkring 1350 personer och hade 2016 en omsättning på över 300 miljoner EUR. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge (huvudsäte) och Finland. Infratek kommer att fortsätta som grupp integrerad i Omexomnätverket, och med bibehållen struktur fortsätta vara verksamt på de nordiska marknaderna.

”VINCI Energies har noga följt våra nordiska marknader under flera år. De vill expandera sin verksamhet inom vår bransch, i Norden – och de har valt Infratek för att uppnå sina mål. VINCI Energies förvärv av Infatek visar deras förtroende för våra anställda, vår kompetens och vad vi har uppnått genom åren, särskilt under de senaste åren under Tritons ägarskap”, säger Lars Bangen, VD för Infratek.

VINCI Energies fokuserar på uppkopplingar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda nya teknologier och för att stötta två huvudsakliga förändringar: den digitala transformationen och energiöverföringen. Med deras starka regionala rötter och agila organisationsstruktur, stärker VINCI Energies affärsenheter tillförlighet, säkerhet och effektiviteten kring energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

VINCI Energies ordförande och verkställande direktör Yves Meigné säger: ”Med detta förvärv fortsätter VINCI Energies att utöka och konsolidera vår verksamhet i norra Europa, särskilt i Norge och i Finland där vi inte haft verksamhet tidigare. Att utveckla expertis på nya marknader framöver kring förnybar energi. Det stärker Omexom som en stor spelar på den europeiska marknaden.”

”Vi skulle vilja tacka ledningen, de anställda och alla intressenter för deras bidrag till Infrateks utveckling. Triton har ägt Infratek i mer än fyra år och vi ser detta som en lämplig tidpunkt för ett skifte till en industriell ägare. Infratek och VINCI Group passar väl ihop och dessa verksamheter tillsammans bör ha en god framtid”, säger Peder Prahl, direktör på Triton.

Förvärvet är föremål för godkännande hos konkurrensprövande myndigheter i Norge och Sverige.

Om VINCI Energies
I en omvärld som konstant förändras, fokuserar VINCI Energies på uppkopplingar, prestanda, energieffektivitet och data för att påskynda nya teknologier och stötta två huvudsakliga förändringar: den digitala transformationen och energitransformationen. Med starka regionala rötter och agila organisationsstrukturer, stärker VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten inom energi, transport och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

2016: 10,2 miljarder EUR i omsättning // 64 500 anställda // 1 600 affärsenheter // 52 länder

www.vinci-energies.com (http://vinci-energies.com)

Om VINCI
VINCI är en global aktör inom drift, underhåll och konstruktion, och sysselsätter över 183 000 anställda i ett hundratal länder. Vi utformar, finansierar, bygger och driftar infrastruktur och lokaler som bidrar till att förbättra vardagen och rörligheten för alla. Eftersom vi tror på helhetsutförande, bortom ekonomiska och finansiella resultat, är vi dedikerade att vara verksamma på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Och eftersom våra projekt är av intresse för allmänheten, anser vi att dialog och kontakt med alla våra intressenter är grundläggande när vi utför vår verksamhet. VINCI:s målsättning är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare, anställda, partners och för samhället i stort.

www.vinci.com (http://vinci.com)

Om Omexom
Omexom är VINCI Energies varumärke inom elnätsektorn och används över hela värdekedjan, från genererande till transmissions- och distributionsnät och slutkunden. Omexom består av över 250 bolag i över 40 länder. Omsättning 2016: 2 miljarder EUR.

www.omexom.com (http://omexom.com)


Presskontakter

Infratek
Jörgen Thaule
Telefon: +47 91 559607

Vinci Energies
Sabrina Thibault
Telefon: +33 (0)6 09 94 30 44

Triton
Marcus Brans
Telefon: +49 69 921 02204

 

 

Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Drift och underhåll
Plats:
Ulriksdal till Storvreta (inklusive Uppsala) samt Sundbyberg till Bålsta
Utfört arbete:
Drift och underhåll

2012 tog Infratek över kontraktet för Stockholm Nord där vi för Trafikverkets räkning sköter drift och underhåll. Kontraktet bottnar i en totalentreprenad där arbetet som utförs sker på Infrateks initiativ och planering men i dialog med kunden. Vår uppgift är att göra det som krävs för att upprätthålla funktionen och statusen på anläggningen.

Det är essentiellt att verkligen förstå vad som är viktigt för slutkunden. Trafikverkets slutkund, resenären, bryr sig inte om hur många fel det finns på järnvägen, den bryr sig om ifall tågen går i tid eller inte. Den bryr sig om hur länge den får stå och vänta på perrongen. Förseningsminuter är därför det som Infratek lägger högst fokus på, att minimera antalet fel som kan uppstå och på så sätt hålla nere antalet förseningsminuter.

I Trafikverkets mätningar kan vi se att Infratek ligger på endast 600 minuter/vecka i genomsnitt. Ett riktigt bra resultat vilket blir tydligt om man jämför med Stockholm syd där antalet förseningsminuter i genomsnitt ligger på närmare 1600 minuter/vecka och underhålls av annan entreprenör.

Vad är det Infratek gör som skapar så bra leverans med så få förseningsminuter? Tobias Lindblad har varit projektledare för Stockholm nord de senaste två åren och ger sin syn på saken.

- Det är många saker som bidrar till att detta kontrakt flyter på så bra som det gör. Dels jobbar vi stenhårt med planering av aktiviteter varje vecka. Vi går igenom vad som ska utföras och lägger störst vikt på att styra undan så kallat brus, att åtgärda felen innan de har inträffat, inleder Tobias.

- Sedan är vi väldigt snabba på bollen när det dyker upp fel. Medarbetarna rycker in så fort det behövs och vi förbereder med leverans av material så vi är redo att rycka ut när klartecken ges från trafikledningen. Och sist men inte minst har vi personal som tar kloka beslut. Vi har ett genomgående tänk kring underhållet. Att få till några bra/dåliga veckor kan lätt ske om man har tur/otur med sig, då det inträffar saker man inte kan påverka. Men när vi lyckas leverera många återkommande bra veckor visar det tydligt att de beslut vi tar och det jobb som utförs beror på vår egen kompetens och de beslut vi tar, fortsätter han.

Infratek har under åren byggt upp en mycket bra dialog med kund. Det öppna och transparenta samarbetet passar Infratek då vi har valt att göra något som är lite udda i branschen - satsa på yngre medarbetare med mindre erfarenhet. Vi vågar tro på de med rätt inställning och ger medarbetaren rätt förutsättningar för att fasas in successivt och växa i jobbet.

- Har man mindre erfarenhet måste man få möjlighet att skaffa sig erfarenhet, därför är det ok att göra fel ibland och det är där dialogen med Trafikverket är så viktig. De talar om för oss när de inte är fullt nöjda och våra medarbetare är otroligt prestigelösa och suger åt sig. De vill utvecklas, tar till sig av kritiken och gör det bättre nästa gång. Trafikverket noterar förbättringen och det blir win-win för båda eftersom vi är snabba på bollen och ständigt levererar bättre och bättre. Tack vare öppenheten mellan oss utvecklas vår personal, förklarar Tobias.

Se bilder från caset

Kund:
Mälarenergi
Plats:
Köping
Utfört arbete:
Brown field projekt – ny station på gammal yta, där den gamla fortsätter i drift under nybygget.

I juni 2015 vann Infratek ett Brown field projekt. Uppdraget var att bygga ett nytt ställverk i området Kungsängen, i Köping, samtidigt som det gamla skulle fortsätta i drift under bygget.

Projektet är ett helhetsåtagande med funktionsansvar och då Mälarenergi har två mycket stora kunder i närheten av ställverket har det varit hög prioritet på fortsatt drift under hela projektet.

De tjänster som utförts är:

  • Mark
  • Bygg
  • Montage
  • Konstruktion
  • Provning
  • Idrifttagning

 - De största utmaningarna i projektet har varit dess komplexitet. Det är väldigt mycket kabel i marken och vi har till viss del haft gammalt underlag från 1939 att utgå från. Att kombinera det underlaget med verkligheten, samtidigt som ställverket ska vara i drift, skapar komplexitet. Det har krävts mycket detektivarbete för att hitta det vi letat efter. Andra aktörer har samtidigt utfört arbeten på närliggande stationer och våra möjligheter till avbrott på 130kV ledningar har givetvis påverkats beroende på våra olika skeden i projekten och varit avgörande ”milestones” i tidplanen. Med hjälp av en mycket tät och bra dialog med kunden samt kompetenta medarbetare i projektet har vi lyckats hantera utmaningarna, säger Gustav Borg som projektleder nybygget från Infratek.

Mälarenergi ställer höga krav på miljö och arbetsmiljö vilket stämmer väl överens med de processer som Infratek jobbar efter. Under projektet har det genomförts flertalet revisioner som Infratek fått bra betyg på. Bland annat har Infratek byggt om tranformatorgroparna så de är hela och täta då det tidigare var läckage från transformatorerna. Det var även läckage från en gammal reaktor vilket lett till att sanering av marken har genomförts.

- Vi uppskattar att jobba med en kund som lägger högt fokus på dessa områden, då är vi på samma nivå, säger projektledare Gustav Borg.

Dialogen med kund har varit en av nyckelfaktorerna till ett framgångsrikt projekt. Infratek och Mälarenergi har setts på veckobasis genom hela projektet och tillsammans har man bollat och landat i många lösningar och stöttat varandra.

- Det roligaste med projektet är dess storlek och komplexiteten och de medarbetare som genomfört jobbet. Dialogen med kund och deras lyhördhet har gjort projektet extra roligt, menar Gustav Borg.

När det nya ställverket är i drift och driften ligger hos kunden får de mer kontroll på stationen än tidigare. Stationen ägdes förut av Vattenfall och när Mälarenergi tog över stationen låg driften fortfarande kvar hos Vattenfall. Nu styrs den om så att Mälarenergi har hand om driften och får bättre kontroll över sin station. Det nya ställverket tillför även högre driftsäkerhet och är bättre ur miljösynpunkt tack vare de nya transformatorerna, nya transformatorgropar och sanering av marken.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Älvsjö, Långbro Stockholm
Utfört arbete:
Kablifieringsprojekt i bostadsområde

Infratek ansvarar för ett större kablifieringsprojekt som innefattar rasering av luftledningar och förläggning av ny kabel i mark, med anslutning fram till slutkund.

 - Det som gör projektet unikt är omfattningen, det pågår länge och berör många. Det är också många olika typer av jobb som ska utföras vilket gör att det blir mycket samordning i projektet. Installatörer, montörer, schaktpersonal och belysningsmontörer för gatubelysningen måste göra sin del i rätt tid för att arbetet ska klaffa. Alla involverade har gjort ett jättebra jobb, säger Ramen Yunadim, projektledare på Infratek.

Schaktavtal och överenskommelse med boende i de cirka 100 berörda hushållen, gjordes innan projektets start hösten 2015. Projektet är indelat i tre etapper och beräknas vara helt färdigställt i slutet av 2016.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Västkusten, Stockholm och Storstockholm
Utfört arbete:
Utfört arbete: drift- och underhållsarbete och projekt i samtliga Ellvios områden

Sedan januari 2013 har Infratek under Radissonavtalet skött drift- och underhåll på Ellevios nät i områdena Västkusten, Stockholm och Storstockholm samt projekt i samtliga Ellevios områden. Nu väljer Ellevio att lösa ut det andra och sista optionsåret på Radissonavtalet med Infratek, vilket innebär att vi fortsätter med befintligt drift- och underhåll samt projekt på avtalet 2017 ut. 

Förlängningen är ett kvitto på att Infratek levererar kvalité och att Ellevio har fortsatt förtroende för Infratek med medarbetare.

─ Infratek har en bra bredd som rikstäckande leverantör med närvaro i alla Ellevios områden och är även heltäckande vad gäller tjänster inom service och entreprenader på alla spänningsnivåer, säger Jan-Olov Olsson, Contract Manager på Ellevio.

Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en till en och en halv timme, beroende på geografiskt område, vid elavbrott. Cirka 670 000 lokalnätskunder omfattas av drift- och underhållsavtalet som Infratek har för Ellevio.  

Se bilder från caset

Kund:
Karlstad kommun
Plats:
Karlstad kommun
Utfört arbete:
Byte av 5000 ljuskällor

Infratek genomför förebyggande underhåll och byter ut 5000 ljuskällor per år i Karlstad kommun.

Bytet av ljuskällor är en del av det drift- och underhållsavtal Infratek har med Karlstad kommun, som startade i september 2012 och pågår fram till september 2017, då Karlstad kommun valt att lösa ut de två optionsåren i avtalet.

I avtalet med Karlstad kommun ingår cirka 22 000 offentliga ljuskällor, vilka är uppdelade i olika områden med cirka 5000 ljuskällor i varje område. Genom dokumenterad och beräknad tidsplan utförs bytena innan ljuskällornas livslängd förbrukats. Belysning, särskilt under de mörka vintermånaderna, är en viktig faktor som underlättar tillvaron och ger ökad trygghetskänsla för individen. Genom planerat underhåll undviks ljusbortfall på lokalgator, villavägar, cykel- och gångbanor, idrottsplatser med mera.

Under arbetet genomgås hela den berörda anläggningen, samtliga ljuskällor byts ut och armaturerna rengörs invändigt. I snitt behöver ljuskällorna bytas ut vart fjärde år och då de flesta lampor i ett område installerats samtidigt, byts dessa också ut samtidigt – så kallat seriebyte. 

Se bilder från caset

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör mer än två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik och belysning m.m.