Nyheter

Nya uppdrag från Fortum värda 12 miljoner

Infratek Elnät och Infra Solutions Stockholm har vunnit två upphandlingar från Fortum till ett sammantaget värde av 12 miljoner SEK.

16/04/2014
Nya uppdrag från Fortum värda 12 miljoner
  • Årsta/Johanneshov: utbyte av gammal 11kV kabel. Värde 6,9 miljoner SEK.
  • Örby Slottsväg: utbyte av gammal 0,4-11kV kabel. Värde 5,1 miljoner SEK.

Svenska folket är oförberett inför en krissituation

Sju av tio svenskar känner sig inte tillräckligt förberedda inför en krissituation som innebär att all infrastruktur slutar att fungera. Allra sämst beredskap har boende i Norrland, där så många som nio av tio är dåligt förberedda. Det visar Infrateks undersökning Kaoskollen.

15/04/2014
Svenska folket är oförberett inför en krissituation

För att ta reda på hur svenskarna ser på infrastruktur – och hur de påverkas om den inte fungerar – har Infratek i samarbete med Sifo genomfört undersökningen Kaoskollen.

Resultatet visar att svenskarna är utsatta om infrastrukturen skulle sluta att fungera. Endast 15 procent anser sig ha tillräcklig beredskap inför en sådan händelse. Tvärt emot den allmänna uppfattningen är norrlänningarna de som är minst förberedda inför en kris i landet. I Norrland anser sig endast nio procent ha tillräcklig beredskap. Det kan jämföras med Småland, Gotland och Öland där 25 procent av befolkningen står redo.

– Det här resultatet säger en del om hur väl vi har vant oss vid en fungerande infrastruktur. Att så många känner sig oförberedda inför en utsatt situation kan vara ett bevis på att man inte är särskilt orolig, även om vi vet att kraven är och ska vara höga på att allt ska fungera, säger Alf Engqvist, VD Infratek Sverige.

Varannan svensk anser att de vid en krissituation skulle klara sig i maximalt en vecka på de förnödenheter de har i hemmet i dag. 21 procent uppger att de skulle klara sig i upp till två veckor och endast fem procent att de skulle klara sig mer än två månader.

Värme och rinnande vatten är funktioner som svenskarna skulle tycka vara riktigt jobbigt att vara utan, men allra värst skulle det vara om elen slutade att fungera. Inträffar det är många svenskar dessutom dåligt rustade. Nio av tio har förvisso ficklampa och värmeljus hemma men endast var tredje har ett lager av konserver och annan mat som klarar längre förvaring. 42 procent har gaskök eller liknande men endast sex procent har lagrat stora volymer vatten på flaska.

 

Infratek bygger om transformatorstation åt E.ON för 10 miljoner SEK

Infratek har fått i uppdrag av E.ON Elnät AB att bygga om E.ONs transformatorstation i Hemsjö. Arbetet beräknas pågå i knappt ett år och är värt cirka 10 miljoner SEK.

26/03/2014
Infratek bygger om transformatorstation åt E.ON för 10 miljoner SEK

– Hemsjö är en viktig station för E.ON och att de väljer oss som entreprenör är en bekräftelse på att de litar på vår kompetens. Vi ska genomföra projektledning, konstruktion, montage och provning i egen regi men köpa in mark- och byggtjänster från underentreprenörer. Totalt räknar vi med att uppdraget är värt 10 miljoner, säger Tomas Nilsson, enhetschef i Infratek.

Uppdraget innebär upprustning av 130/50/6kV-transformeringen vid stationen i Hemsjö, belägen utanför Olofström i Blekinge. Arbetet inkluderar byte av en krafttransformator 130/50kV, uppställning av en ny 50/10kV-transformator, nya högspänningsapparater, kabelförband, reläskydd, fjärrterminal och nollpunktsbildare med mera. E.ON tillhandahåller krafttransformatorerna.

Uppdraget är en totalentreprenad och arbetet påbörjas omgående. Ombyggnationen ska vara klar den 21 januari 2015.

Infratek inte längre börsnoterat

Infrateks aktier är från den 21 mars inte längre noterade på Oslo Børs. Avnoteringen är en följd av att Heraldic Holding AS beslutat att genomföra tvångsinlösen av samtliga resterande aktier i Infratek.

26/03/2014
Infratek inte längre börsnoterat

Priset som erbjuds i tvångsinlösningen är 18 NOK per aktie.

Eventuella invändningar eller avböjande av inlösenbeloppet måste ha inkommit senast den 14 maj 2014. Aktieägare som inte insänt invändning eller avböjande av erbjudandet före utgången av denna tidsfrist, förlorar rätten att invända och anses ha accepterat det erbjudna priset.

Ett brev om tvångsinlösningen kommer att skickas till alla berörda aktieägare med känd adress.
 

Anmälningspliktig handel och flaggning i Infratek ASA

Heraldic Holding AS har i dag köpt 8 877 706 aktier i Infratek ASA (”Infratek”) till en kurs av 18 NOK per aktie. Efter köpet äger Heraldic Holding AS 60 397 518 aktier i Infratek ASA, motsvarande 94,57 procent av det totala antalet aktier i Infratek.

05/03/2014
Anmälningspliktig handel och flaggning i Infratek ASA

Heraldic Holding AS’ intention är att genomföra tvångsinlösen av minoritetsaktieägarnas aktier i enlighet med § 4-25 i Norges allmänna aktiebolagslag så snart som möjligt. Heraldic Holding representeras i Infratek ASA:s styrelse genom Carl Johan Falkenberg.

 

Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Fortum Distribution
Plats:
Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö
Utfört arbete:
Drift och underhåll av Fortum Distributions elnät

Infratek ansvarar sedan januari 2013 för drift och underhåll av Fortum Distributions elnät i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Från och med 2014 omfattas även Bohuslän och Halland i uppdraget. Totalt säkrar Infratek eltillförseln för 533 000 kunder i Stockholmsområdet och 120 000 på västkusten.
 
Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en och en halv timme vid elavbrott. Infratek har också skapat en särskild avdelning med fokus på att utveckla metoderna för att i möjligaste mån garantera avbrottsfri elförsörjning. Det är ett koncept som implementerades i samband med uppdraget på västkusten och som därefter ska införas inom Infratek i hela Norden.
 

Kund:
A-train
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express

Sedan 1999 sköter vi drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express, höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats.

- I det här uppdraget har vi ett helhetsåtagande med funktionsansvar som ställer höga krav på service, tillgänglighet och kvalitet, säger Leif Andersson, affärsutvecklare för järnväg på Infratek.

Underhållsavtalet omfattar drift och underhåll av Ban, El, Signal och Tele (BEST) på järnvägsanläggningen till höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. Tele-delen omfattar även t.ex. passagerarinformationssystem (PIS), larmövervakning (SCADA), telefonväxel (PABX) kameraövervakning (CCTV) m.m. 

Avtalet förlängdes under 2012 och gäller till 2016.

- Uppdraget har kännetecknats av ett långt och nära samarbete mellan A-Train och Infratek samt en gemensam målbild av att vara Sveriges punktligaste tågoperatör. Arlanda Express har för tionde året i rad behållit denna position, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Kund:
Sørenga Utvikling
Plats:
Oslo, Norge
Utfört arbete:
Byggström

Avdelningen för reservkraft i Oslo har levererat lösningar för byggström till Sørenga Utvikling. Det gamla hamnområdet mitt i Oslo centrum är en ny stadsdel med 850 lägenheter och cirka 2500 invånare. Stadsdelen är ett av de mest omtalade byggprojekten i Norge de senaste åren.

- De provisoriska strömlösningarna från Infratek är nerverna och blodådrorna i detta byggnadsprojekt. Infratek har levererat lösningen för de tre byggfaserna i projektet, något som totalt täcker fem byggplatser, berättar byggnadschef Petter Odlang på Sørenga Utvikling, som är väldigt nöjd med leveransen från Infratek.

- Jag ger reservkraftavdelningen högsta betyg. Medarbetarna kommer när de ska och vi har ett bra samarbete med projektledaren på Infratek, säger Odlang.

Oslos nya stadsdel
Sørenga-byggnationen är en del av förnyelsen av Bjørvika, där Operan och höghusen BarCode också ligger. Infratek satte upp en nätstation på 1000 kVA och flera byggskåp runt Sørenga-halvön.

- Det krävs mycket planering för att ge ström till ett så komplicerat projekt som detta och vi har stött på några utmaningar under vägen. Bland annat kapade en grävmaskin en ledning och vi hade problem med att koppla oss på strömnätet. Men det löste sig och Infratek stod på för att få jobbet gjort, säger Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger cirka 800 lägenheter på Sørenga-halvön i stadsdelen Bjørvika. Bolaget ägs av byggbolaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium och några investerare. Byggnationen betonar arkitektur, miljö och byggnadsteknisk kvalitet. Fyra olika arkitektkontor har bidragit till att rita de nya byggnaderna. Förutom omkring 72 500 kvm boyta kommer området ha cirka 500 kvm näringslokaler, 600 parkeringsplatser under jord och två förskolor. Hela området ska stå klart under 2016.

Se bilder från caset

Kund:
Ishavskraft
Plats:
Oslo - Svinesund, Norge
Utfört arbete:
Snabbladdare för elbil

Infratek har på uppdrag av Ishavskraft och projektet Ishavsveien byggt de första fullservice laddstationerna i världen längs E6:an från Oslo till Svinesund.

Lösningen innehåller flera olika typer av snabbladdare vid varje station, så att elbilsägarna inte diskrimineras utifrån vilken typ av bil de har.

Se bilder från caset

Kund:
Hafslund Nett
Plats:
Sørum, Norge
Utfört arbete:
Bygging av kraftlinjer

Infratek har byggt kraftledningar för Hafslund Nett i Sørums kommun. Linjerna har 22 kV spänning och är på totalt 7,5 kilometer.

- Sträckan vi bygger är på totalt 7,5 kilometer, berättar Erik Olsen-Ruud som är BAS för projektet.

Tillsammans med kollegorna Peter Haugland, Hågen Jellum och Arnfinn Bredesen har han sträckt linjerna som ger Sørum en bättre strömförsörjning på 22 kV i distributionsnätet i kommunen.

- I projektet har vi fraktat hit nya stolpar, cement till fundamenten, kraftkablar och annat material på vårt bandgående specialfordon. Det blev en del lera när vi jobbade under hösten, men arbetet blev lättare allt eftersom tjälen satte sig om natten, säger Olsen-Ruud.

Se bilder från caset

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1700 anställda och mer än 40 kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör uppskattningsvis två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik, fibernät, fjärrvärme, belysning, tekniska högsäkerhetslösningar m.m.