Nyheter

Vinnare av Stora Infrastrukturpriset

Vinnarna av Stora infrastrukturpriset, gratulerades på scen på branschdagen Stora Infradagen i Stockholm. Vinnarna Helena Homle och Elina Hederberg tog emot prischeck på 25 000 kronor och tävlingspokalen.

02/02/2015
Vinnare av Stora Infrastrukturpriset

Juryns motivering lyder: För att på ett smart sätt genom benchmarking föreslagit konkreta förbättringar för ökad tillgänglighet i det svenska järnvägsnätet. Studien kännetecknas av helhetssyn där långsiktighet och beställarens roll betonas.

Infratek etablerade tävlingen för att öka intresset bland ingenjörsstudenter för de utmaningar vi i Sverige står inför, inom infrastrukturområdena järnväg och el.

Vi på Infratek vill tacka alla deltagare för deras ambitiösa bidrag; det har varit ett nöje att ta del av innovativa studier från framtida yrkesmän.

 

alt

Alf Engqvist, VD på Infratek i Sverige, tillsammans med vinnarna Helena Homle och Elina Hederberg.

 

God jul alla kunder & samarbetspartners

Som julgåva ger Infratek ett bidrag till Cancerfonden.

16/12/2014
 God jul alla kunder & samarbetspartners

Cancerforskning är Infrateks hjärtefråga. Varje år i samband med julhögtiden ger vi ett bidrag till de nationella intresseorganisationerna i Sverige, Norge och Finland. 

I Sverige stöttar vi Cancerfonden. Läs mer om organisationens arbete här: http://www.cancerfonden.se/

Ny presentationsfilm om Infratek

Infrateks nya presentationsfilm ger dig en inblick i våra tjänster, vem vi levererar till och hur de levereras.

03/12/2014
Ny presentationsfilm om Infratek

Storkontrakt i Finland

Infratek har vunnit ett stort kontrakt med det nationella nätbolaget Fingrid för ombyggnation av en transformatorstation utanför Rovaniemi. Affären är värd 11,2 miljoner Euro. 

30/10/2014
Storkontrakt i Finland

Kontraktet avser en totalleverans på transformatorstationen Petäjäskoski 400/220/20 kV. Arbetet med design och konstruktion startar omgående. Arbetet på stationen kommer att påbörjas under våren 2015 och projektet ska vara slutfört i slutet av 2016.

Leveransen innehåller bland annat konstruktion av en ny 220 kV gasisolerad kopplingsanläggning, skydds- och hjälpsystem, 220 kV kabelanslutningar till centralnätet, utbyggnad av en 400 kV kopplingsanläggning och byggnation av en 400/200 kV transformator.

På bilden, från vänster: Timo Suutarinen, Fredrik Carlsson, Lasse Ala-Karhu och Lars Bangen från Infratek Finland Oy samt Jarmo Henttinen, Jukka Ruusunen, Jari Tiusanen, Kari Kuusela och Keijo Välimaa från Fingrid.

 

Teknikstudenter ska övervinna utmaningarna inom svensk infrastruktur

Det investeras mycket pengar i infrastruktur just nu, särskilt när det kommer till elnätet och järnvägen. För att lösa framtidens utmaningar vänder sig Infratek nu till landets blivande infrastrukturproffs, det vill säga teknikstudenterna. Under oktober månad får teknikstudenter från hela landet ansöka om att delta i tävlingen Stora Infrastrukturpriset. Förutom äran ligger 25 000 kronor i potten. 

01/10/2014
Teknikstudenter ska övervinna utmaningarna inom svensk infrastruktur

Aldrig tidigare har det investerats så mycket i det svenska elnätet som det gör i dag. De närmaste åren ska över tio miljarder kronor per år investeras i landets elnät. Även inom järnväg väntas stora satsningar, bland annat handlar det om nyinvesteringar på 15 miljarder kronor per år inom järnvägsinfrastruktur.

Nu gör Infratek en satsning för att se över hur investeringarna ska användas för att få bästa möjliga resultat. Under hela oktober får teknikstudenter i hela landet ansöka om att delta i tävlingen Stora Infrastrukturpriset. Totalt kommer sex lag att väljas ut för att få genomföra en av Infratek uppställd utmaning inom järnväg eller el.  

– Det är hårt tryck och stor efterfrågan på både el och järnväg i Sverige. Det har lett till att elnätet är i behov av förnyelse, och då var tionde tåg i Sverige är försenat finns det utrymme för förbättring även inom järnväg. Vi har höga förhoppningar på studenternas bidrag och tror att det är helt rätt att vända sig till framtidens teknikexperter för att skapa framtidens infrastruktur, säger Alf Engqvist, vd Infratek Sverige.

För de utvalda lagen börjar problemlösningsperioden första veckan i november och de har fram till 12 december på sig att lösa den antagna utmaningen. En jury bestående av representanter från Infratek och industrin kommer därefter att utse två finalister. Vilket lag som blir den slutgiltiga vinnaren kommer att avslöjas vid en prisutdelningsceremoni i samband med Stora Infrastrukturdagen den 30 januari 2015.

Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Tesla
Plats:
Utfört arbete:
Infratek bygger snabbladdningsstationer för Tesla

Infratek är den ledande leverantören av snabbladdare för elbilar i Norge. Snabbladdningsstationer för Tesla elbilar finns i Dombås, Lillehammer, Aurland, Gol, Lyngdal, Brokelandsheia, Vinje, Solli och Sandane, och utbyggnaden fortsätter i stadig takt.

I juli 2014 invigdes de två första snabbladdningsstationerna i Sverige – i Karlstad och Arboga. Uppdraget att bygga snabbladdningsstationer – så kallade Superchargers – för Tesla i Sverige omfattar ytterligare ett tiotal orter, bland andra Uddevalla, Löddeköpinge och Falkenberg, som ska stå klara under 2014 och ytterligare ett antal planeras för 2015.

 

Genom etableringen av snabbladdningsstationerna i Karlstad och Arboga skapades en ”korridor” mellan Stockholm och Oslo, genom vilken Teslaförare lätt kan förflytta sig utan onödiga och tidskrävande stopp. På bara 30–40 minuter kan man ladda 80 procent av batteriet – helt gratis – i en Tesla S, som har en beräknad räckvidd på 50 mil.

Se bilder från caset

Kund:
Fortum Distribution
Plats:
Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö
Utfört arbete:
Drift och underhåll av Fortum Distributions elnät

Infratek ansvarar sedan januari 2013 för drift och underhåll av Fortum Distributions elnät i Stockholm, Täby, Lidingö och Ekerö. 

Från och med 2014 omfattas även Bohuslän och Halland i uppdraget. Totalt säkrar Infratek eltillförseln för 533 000 kunder i Stockholmsområdet och 120 000 på västkusten.
 
Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en och en halv timme vid elavbrott. Infratek har också skapat en särskild avdelning med fokus på att utveckla metoderna för att i möjligaste mån garantera avbrottsfri elförsörjning. Det är ett koncept som implementerades i samband med uppdraget på västkusten och som därefter ska införas inom Infratek i hela Norden.
 

Kund:
A-train
Plats:
Stockholm, Sverige
Utfört arbete:
Drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express

Sedan 1999 sköter vi drift och underhåll av järnvägsanläggningen för Arlanda Express, höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats.

- I det här uppdraget har vi ett helhetsåtagande med funktionsansvar som ställer höga krav på service, tillgänglighet och kvalitet, säger Leif Andersson, affärsutvecklare för järnväg på Infratek.

Underhållsavtalet omfattar drift och underhåll av Ban, El, Signal och Tele (BEST) på järnvägsanläggningen till höghastighetståget mellan Stockholm central och Arlanda flygplats. Tele-delen omfattar även t.ex. passagerarinformationssystem (PIS), larmövervakning (SCADA), telefonväxel (PABX) kameraövervakning (CCTV) m.m. 

Avtalet förlängdes under 2012 och gäller till 2016.

- Uppdraget har kännetecknats av ett långt och nära samarbete mellan A-Train och Infratek samt en gemensam målbild av att vara Sveriges punktligaste tågoperatör. Arlanda Express har för tionde året i rad behållit denna position, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Kund:
Sørenga Utvikling
Plats:
Oslo, Norge
Utfört arbete:
Byggström

Avdelningen för reservkraft i Oslo har levererat lösningar för byggström till Sørenga Utvikling. Det gamla hamnområdet mitt i Oslo centrum är en ny stadsdel med 850 lägenheter och cirka 2500 invånare. Stadsdelen är ett av de mest omtalade byggprojekten i Norge de senaste åren.

- De provisoriska strömlösningarna från Infratek är nerverna och blodådrorna i detta byggnadsprojekt. Infratek har levererat lösningen för de tre byggfaserna i projektet, något som totalt täcker fem byggplatser, berättar byggnadschef Petter Odlang på Sørenga Utvikling, som är väldigt nöjd med leveransen från Infratek.

- Jag ger reservkraftavdelningen högsta betyg. Medarbetarna kommer när de ska och vi har ett bra samarbete med projektledaren på Infratek, säger Odlang.

Oslos nya stadsdel
Sørenga-byggnationen är en del av förnyelsen av Bjørvika, där Operan och höghusen BarCode också ligger. Infratek satte upp en nätstation på 1000 kVA och flera byggskåp runt Sørenga-halvön.

- Det krävs mycket planering för att ge ström till ett så komplicerat projekt som detta och vi har stött på några utmaningar under vägen. Bland annat kapade en grävmaskin en ledning och vi hade problem med att koppla oss på strömnätet. Men det löste sig och Infratek stod på för att få jobbet gjort, säger Odlang.

Om Sørenga Utvikling
Sørenga Utvikling KS bygger cirka 800 lägenheter på Sørenga-halvön i stadsdelen Bjørvika. Bolaget ägs av byggbolaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium och några investerare. Byggnationen betonar arkitektur, miljö och byggnadsteknisk kvalitet. Fyra olika arkitektkontor har bidragit till att rita de nya byggnaderna. Förutom omkring 72 500 kvm boyta kommer området ha cirka 500 kvm näringslokaler, 600 parkeringsplatser under jord och två förskolor. Hela området ska stå klart under 2016.

Se bilder från caset

Kund:
Ishavskraft
Plats:
Oslo - Svinesund, Norge
Utfört arbete:
Snabbladdare för elbil

Infratek har på uppdrag av Ishavskraft och projektet Ishavsveien byggt de första fullservice laddstationerna i världen längs E6:an från Oslo till Svinesund.

Lösningen innehåller flera olika typer av snabbladdare vid varje station, så att elbilsägarna inte diskrimineras utifrån vilken typ av bil de har.

Se bilder från caset

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör uppskattningsvis två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik, fibernät, fjärrvärme, belysning m.m.