Nyheter

Intensivt arbete efter stormen Alfrida

Stormen Alfridas härjningar orsakade förra veckan omfattande strömavbrott runtom i landet. För montörer, arbetsledare och kontorspersonal från Infratek har arbetet med att säkra elnäten åt våra kunder varit intensivt.
 

07/01/2019
Intensivt arbete efter stormen Alfrida

Tiotusentals strömlösa hushåll till följd av mängder nedfallna träd över elledningar. David Westerdahl, tf. avdelningschef på Infratek i Eksjö, insåg natten mot onsdagen, den 2 januari, att en massiv insats behövde organiseras. Tillsammans med kunden, Eon, började han med sina medarbetare tidigt på morgonen att planera för en omfattande och effektiv arbetsinsats för att återställa elnäten så snabbt som möjligt.
- Första prioritet var att se till att strömmen skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, säger David Westerdahl. I nästa steg får man då reparera lågspänningsfel, ta bort träd och åtgärda skador. Utmaningen var framför allt att vi hade mycket högspänningsfel och att de var så utspridda geografiskt. Högspänningsfel kräver montörer med vana av dessa typer av fel.

Många anställda valde att avbryta sin egen julledighet för att rycka in under storstörningen.
- Alla har varit väldigt engagerade, säger David Westerdahl. En positiv inställning och ett väldigt gott samarbete mellan alla – från de som jobbar i fält och de som arbetar på kontoret med arbetsledning. Inställningen har verkligen varit fantastisk. Det är tydligt att vi har väldigt kompetenta medarbetare, det är en styrka att vi har sådan bred och blandad kompetens. Vi har också en väldigt engagerad kund, och vårt samarbete har löpt på oerhört väl.

Infratek storsatsar på järnväg: investerar i spårriktare

Infratek tar nu ett betydande steg framåt som järnvägsentreprenör. Genom att investera i två spårriktare växlar verksamheten upp för en större marknadsandel.

28/11/2018
Infratek storsatsar på järnväg: investerar i spårriktare

- Med den här investeringen tar vi på Infratek en större del av leveransen, vi ökar kvaliteten ytterligare och vi blir mer konkurrenskraftiga på marknaden. Det är en viktig milstolpe för vår järnvägsverksamhet, säger Fredrik Carlsson, vd för Infratek Sverige.

Stärkt erbjudande
- Att vi nu äger egna spårriktare innebär att vi stärker vårt erbjudande gentemot våra kunder, säger Cecilia Lycke, chef för Järnväg på Infratek. Vi planerar även att hyra ut maskinerna när vi själva inte använder dem i våra uppdrag.

Investeringen innebär också behov av att rekrytera ännu fler, då maskinerna kräver speciell kompetens.
- Vi är redan i gång med rekryteringar, säger Cecilia Lycke. Det rör sig om knappt tjugo personer vi behöver rekrytera enbart som en positiv följd av den här investeringen. Och vi har ett stort rekryteringsbehov även i vår övriga verksamhet, inte minst med tanke på att vi tidigare i år fick förnyat förtroende för basunderhållet på Stockholm Nord.

Infratek utför kvalificerade järnvägstjänster vid såväl nybyggnation som drift och underhåll. Infratek har underhållsavtal för Stockholm Nord, Arlandabanan och Hagalunds depå och driver ett flertal järnvägsprojekt i Stockholmsregionen, bland annat på Mälarbanan, i Hagalund, Tomteboda och Skavstaby.

─ Nu ser vi ser fram emot att fortsätta leverera och arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare för en modern och hållbar järnväg, säger Fredrik Carlsson.

Infratek är en del av VINCI Energies – ett nätverk av 70 000 dedikerade kollegor världen över. Tillsammans jobbar vi för att göra strömförsörjningen säkrare och mer effektiv – från design till underhåll och drift. www.infratek.se www.vinci-energies.com

Infratek stärker sin position i Dalarna

Infratek har vunnit flera viktiga kontrakt och tar nu en stark position i Dalarna, som en av Ellevios största lokalnätsleverantörer.

21/09/2018
Infratek stärker sin position i Dalarna

-Det är väldigt glädjande att vi nu tar ett stadigt grepp på lokalnätsidan i Dalarna, säger Fredrik Carlsson, vd för Infratek Sverige. Infratek står för gedigen erfarenhet av bygga, drifta och underhålla kritisk infrastruktur. Nu ser vi fram emot att bidra till att modernisera och framtidssäkra elnäten i Dalarna.

Ett av uppdragen handlar om att modernisera och renovera elnätet i norra Dalarna. Detta avtal är värt omkring 25 MSEK och fältarbetet inleds under våren 2019. Projektet omfattar mellanspänningsnätet, 10kV, och lågspänningsnätet, 0,4 kV, och innebär att gamla oisolerade luftledningar byts ut mot markkabel. Nedgrävd kabel ger förutsättningar för stabilare elleveranser eftersom de inte påverkas av hårda vindar och nedfallna träd.

Infratek har bland annat också vunnit uppdraget att ansluta den nya internationella flygplatsen i Sälen, Scandinavian Mountains Airport, till elnätet. Även detta projekt ska utföras under 2019.

-Sammantaget kommer vi under 2019 att ha flera viktiga projekt på gång i Dalarna parallellt, säger Magnus Berggren, vice affärsenhetschef på Infratek. Vi kliver nu fram som en av de största leverantörerna till Ellevio på lokalnätsidan.

Infratek vinner omfattande järnvägskontrakt

(Stockholm, 14 maj 2018). Infratek Sverige AB har i dag tilldelats basunderhållet avseende Stockholm Nord. Avtalet med Trafikverket gäller i fem år plus två optionsår och har ett värde på omkring 500 MSEK.

14/05/2018
Infratek vinner omfattande järnvägskontrakt

─ Vi är mycket glada över att återigen ha vunnit förtroendet att få sköta basunderhållet av järnvägen för Stockholm Nord. Med det nya avtalet befäster vi vår starka position på järnvägssidan i Stockholmsregionen, säger Fredrik Carlsson, vd för Infratek Sverige.

Infratek utför kvalificerade järnvägstjänster vid såväl nybyggnation som drift och underhåll. Infratek har det nuvarande avtalet för basunderhåll Stockholm Nord. Innevarande avtal gäller till och med 2019-09-30 varefter det nya avtalet träder i kraft. Infratek har i dag även underhållsavtal för Arlandabanan och Hagalunds depå och driver ett flertal järnvägsprojekt i Stockholmsregionen, bland annat på Mälarbanan, i Hagalund, Tomteboda och Skavstaby. 

─ Våra framgångar är resultatet av ett gott lagarbete på Infratek. Nu ser vi ser fram emot att fortsätta leverera och arbeta tillsammans med vår uppdragsgivare för en modern och hållbar järnväg, säger Fredrik Carlsson.

Infratek är en del av VINCI Energies – ett nätverk av 70 000 dedikerade kollegor världen över. Tillsammans jobbar vi för att göra strömförsörjningen säkrare och mer effektiv – från design till underhåll och drift.
www.infratek.se www.vinci-energies.com 

 


Presskontakt:

Infratek Sverige AB
Johanna Svedin
Telefon: 070-431 34 20

Fyra frågor till Jonas Rostedt, ansvarig för hybridbilsprojektet på Infratek.

Hybridprojektet drog igång i höstas. Vad gick det ut på?
-Att byta ut dieselbilar mot elhybridbilar. Ett tjugotal anställda med förmånsbil nappade och gick över till hybrid. De som hade möjlighet att få laddare installerade hemma har fått det.


Vad är målet med projektet?
-Målet är att vår verksamhet ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Det försöker vi uppnå bland annat genom att öka vår andel hybridbilar, i det här steget från 8 till 30 procent, på förmånssidan.


Varför förmånsbilarna?
-Vi använder många fordon i vår verksamhet och helst skulle vi helt vilja gå över till miljöbilar, genast. Men det är inte möjligt i dag. Våra arbetsfordon måste klara tuffa förhållanden för att vi ska kunna säkra samhällsviktig infrastruktur. Men utvecklingen går fort och vi följer den noga. Det är viktigt att vi gör det vi kan här och nu. Vi har valt att byta ut våra arbetsfordon ofta för att minska utsläppen och öka säkerheten för våra förare.


Hur följs hybridprojektet upp?
-Vi kommer att mäta hur mycket bränsle vi gör av med jämfört med antal mil som körs. Och sedan beräkna hur mycket vi släpper ut jämfört med dagens nivåer. Det ska bli väldigt spännande att mäta miljöeffekterna.

 

24/05/2018
Fyra frågor till Jonas Rostedt, ansvarig för hybridbilsprojektet på Infratek.

Investorinformation

Case

Klicka på en av bilderna under för att läsa om caset

Kund:
Drift och underhåll
Plats:
Ulriksdal till Storvreta (inklusive Uppsala) samt Sundbyberg till Bålsta
Utfört arbete:
Drift och underhåll

2012 tog Infratek över kontraktet för Stockholm Nord där vi för Trafikverkets räkning sköter drift och underhåll. Kontraktet bottnar i en totalentreprenad där arbetet som utförs sker på Infrateks initiativ och planering men i dialog med kunden. Vår uppgift är att göra det som krävs för att upprätthålla funktionen och statusen på anläggningen.

Det är essentiellt att verkligen förstå vad som är viktigt för slutkunden. Trafikverkets slutkund, resenären, bryr sig inte om hur många fel det finns på järnvägen, den bryr sig om ifall tågen går i tid eller inte. Den bryr sig om hur länge den får stå och vänta på perrongen. Förseningsminuter är därför det som Infratek lägger högst fokus på, att minimera antalet fel som kan uppstå och på så sätt hålla nere antalet förseningsminuter.

I Trafikverkets mätningar kan vi se att Infratek ligger på endast 600 minuter/vecka i genomsnitt. Ett riktigt bra resultat vilket blir tydligt om man jämför med Stockholm syd där antalet förseningsminuter i genomsnitt ligger på närmare 1600 minuter/vecka och underhålls av annan entreprenör.

Vad är det Infratek gör som skapar så bra leverans med så få förseningsminuter? Tobias Lindblad har varit projektledare för Stockholm nord de senaste två åren och ger sin syn på saken.

- Det är många saker som bidrar till att detta kontrakt flyter på så bra som det gör. Dels jobbar vi stenhårt med planering av aktiviteter varje vecka. Vi går igenom vad som ska utföras och lägger störst vikt på att styra undan så kallat brus, att åtgärda felen innan de har inträffat, inleder Tobias.

- Sedan är vi väldigt snabba på bollen när det dyker upp fel. Medarbetarna rycker in så fort det behövs och vi förbereder med leverans av material så vi är redo att rycka ut när klartecken ges från trafikledningen. Och sist men inte minst har vi personal som tar kloka beslut. Vi har ett genomgående tänk kring underhållet. Att få till några bra/dåliga veckor kan lätt ske om man har tur/otur med sig, då det inträffar saker man inte kan påverka. Men när vi lyckas leverera många återkommande bra veckor visar det tydligt att de beslut vi tar och det jobb som utförs beror på vår egen kompetens och de beslut vi tar, fortsätter han.

Infratek har under åren byggt upp en mycket bra dialog med kund. Det öppna och transparenta samarbetet passar Infratek då vi har valt att göra något som är lite udda i branschen - satsa på yngre medarbetare med mindre erfarenhet. Vi vågar tro på de med rätt inställning och ger medarbetaren rätt förutsättningar för att fasas in successivt och växa i jobbet.

- Har man mindre erfarenhet måste man få möjlighet att skaffa sig erfarenhet, därför är det ok att göra fel ibland och det är där dialogen med Trafikverket är så viktig. De talar om för oss när de inte är fullt nöjda och våra medarbetare är otroligt prestigelösa och suger åt sig. De vill utvecklas, tar till sig av kritiken och gör det bättre nästa gång. Trafikverket noterar förbättringen och det blir win-win för båda eftersom vi är snabba på bollen och ständigt levererar bättre och bättre. Tack vare öppenheten mellan oss utvecklas vår personal, förklarar Tobias.

Se bilder från caset

Kund:
Mälarenergi
Plats:
Köping
Utfört arbete:
Brown field projekt – ny station på gammal yta, där den gamla fortsätter i drift under nybygget.

I juni 2015 vann Infratek ett Brown field projekt. Uppdraget var att bygga ett nytt ställverk i området Kungsängen, i Köping, samtidigt som det gamla skulle fortsätta i drift under bygget.

Projektet är ett helhetsåtagande med funktionsansvar och då Mälarenergi har två mycket stora kunder i närheten av ställverket har det varit hög prioritet på fortsatt drift under hela projektet.

De tjänster som utförts är:

  • Mark
  • Bygg
  • Montage
  • Konstruktion
  • Provning
  • Idrifttagning

 - De största utmaningarna i projektet har varit dess komplexitet. Det är väldigt mycket kabel i marken och vi har till viss del haft gammalt underlag från 1939 att utgå från. Att kombinera det underlaget med verkligheten, samtidigt som ställverket ska vara i drift, skapar komplexitet. Det har krävts mycket detektivarbete för att hitta det vi letat efter. Andra aktörer har samtidigt utfört arbeten på närliggande stationer och våra möjligheter till avbrott på 130kV ledningar har givetvis påverkats beroende på våra olika skeden i projekten och varit avgörande ”milestones” i tidplanen. Med hjälp av en mycket tät och bra dialog med kunden samt kompetenta medarbetare i projektet har vi lyckats hantera utmaningarna, säger Gustav Borg som projektleder nybygget från Infratek.

Mälarenergi ställer höga krav på miljö och arbetsmiljö vilket stämmer väl överens med de processer som Infratek jobbar efter. Under projektet har det genomförts flertalet revisioner som Infratek fått bra betyg på. Bland annat har Infratek byggt om tranformatorgroparna så de är hela och täta då det tidigare var läckage från transformatorerna. Det var även läckage från en gammal reaktor vilket lett till att sanering av marken har genomförts.

- Vi uppskattar att jobba med en kund som lägger högt fokus på dessa områden, då är vi på samma nivå, säger projektledare Gustav Borg.

Dialogen med kund har varit en av nyckelfaktorerna till ett framgångsrikt projekt. Infratek och Mälarenergi har setts på veckobasis genom hela projektet och tillsammans har man bollat och landat i många lösningar och stöttat varandra.

- Det roligaste med projektet är dess storlek och komplexiteten och de medarbetare som genomfört jobbet. Dialogen med kund och deras lyhördhet har gjort projektet extra roligt, menar Gustav Borg.

När det nya ställverket är i drift och driften ligger hos kunden får de mer kontroll på stationen än tidigare. Stationen ägdes förut av Vattenfall och när Mälarenergi tog över stationen låg driften fortfarande kvar hos Vattenfall. Nu styrs den om så att Mälarenergi har hand om driften och får bättre kontroll över sin station. Det nya ställverket tillför även högre driftsäkerhet och är bättre ur miljösynpunkt tack vare de nya transformatorerna, nya transformatorgropar och sanering av marken.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Älvsjö, Långbro Stockholm
Utfört arbete:
Kablifieringsprojekt i bostadsområde

Infratek ansvarar för ett större kablifieringsprojekt som innefattar rasering av luftledningar och förläggning av ny kabel i mark, med anslutning fram till slutkund.

 - Det som gör projektet unikt är omfattningen, det pågår länge och berör många. Det är också många olika typer av jobb som ska utföras vilket gör att det blir mycket samordning i projektet. Installatörer, montörer, schaktpersonal och belysningsmontörer för gatubelysningen måste göra sin del i rätt tid för att arbetet ska klaffa. Alla involverade har gjort ett jättebra jobb, säger Ramen Yunadim, projektledare på Infratek.

Schaktavtal och överenskommelse med boende i de cirka 100 berörda hushållen, gjordes innan projektets start hösten 2015. Projektet är indelat i tre etapper och beräknas vara helt färdigställt i slutet av 2016.

 

Se bilder från caset

Kund:
Ellevio
Plats:
Västkusten, Stockholm och Storstockholm
Utfört arbete:
Utfört arbete: drift- och underhållsarbete och projekt i samtliga Ellvios områden

Sedan januari 2013 har Infratek under Radissonavtalet skött drift- och underhåll på Ellevios nät i områdena Västkusten, Stockholm och Storstockholm samt projekt i samtliga Ellevios områden. Nu väljer Ellevio att lösa ut det andra och sista optionsåret på Radissonavtalet med Infratek, vilket innebär att vi fortsätter med befintligt drift- och underhåll samt projekt på avtalet 2017 ut. 

Förlängningen är ett kvitto på att Infratek levererar kvalité och att Ellevio har fortsatt förtroende för Infratek med medarbetare.

─ Infratek har en bra bredd som rikstäckande leverantör med närvaro i alla Ellevios områden och är även heltäckande vad gäller tjänster inom service och entreprenader på alla spänningsnivåer, säger Jan-Olov Olsson, Contract Manager på Ellevio.

Infratek har beredskap för felavhjälpning dygnet runt, året om och garanterar att personal är på plats inom en till en och en halv timme, beroende på geografiskt område, vid elavbrott. Cirka 670 000 lokalnätskunder omfattas av drift- och underhållsavtalet som Infratek har för Ellevio.  

Se bilder från caset

Kund:
Karlstad kommun
Plats:
Karlstad kommun
Utfört arbete:
Byte av 5000 ljuskällor

Infratek genomför förebyggande underhåll och byter ut 5000 ljuskällor per år i Karlstad kommun.

Bytet av ljuskällor är en del av det drift- och underhållsavtal Infratek har med Karlstad kommun, som startade i september 2012 och pågår fram till september 2017, då Karlstad kommun valt att lösa ut de två optionsåren i avtalet.

I avtalet med Karlstad kommun ingår cirka 22 000 offentliga ljuskällor, vilka är uppdelade i olika områden med cirka 5000 ljuskällor i varje område. Genom dokumenterad och beräknad tidsplan utförs bytena innan ljuskällornas livslängd förbrukats. Belysning, särskilt under de mörka vintermånaderna, är en viktig faktor som underlättar tillvaron och ger ökad trygghetskänsla för individen. Genom planerat underhåll undviks ljusbortfall på lokalgator, villavägar, cykel- och gångbanor, idrottsplatser med mera.

Under arbetet genomgås hela den berörda anläggningen, samtliga ljuskällor byts ut och armaturerna rengörs invändigt. I snitt behöver ljuskällorna bytas ut vart fjärde år och då de flesta lampor i ett område installerats samtidigt, byts dessa också ut samtidigt – så kallat seriebyte. 

Se bilder från caset

Om oss

Infratek är Nordens ledande leverantör av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Koncernen har ca 1350 anställda och flera kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Vår uppgift är att se till att den grundläggande infrastrukturen i samhället fungerar. Det arbete vi dagligen utför för våra kunder berör mer än två miljoner människor runtom i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elkraft, kollektivtrafik och belysning m.m.